Herinrichting de Nieuwe Zijde Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting de Nieuwe Zijde Amsterdam

Vernieuwd straatbeeld De Nieuwe Zijde Zuid (Postzegelpark ter hoogte van de Wijdesteeg)
Foto: Gemeente Amsterdam

Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Nieuwe zijde Zuid.   De Nieuwe Zijde Zuid betreft de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Paleisstraat en het Spui én het Spui/Singelzijde tot aan het begin van de Leidsestraat (ook wel
Singel/Koningsplein genoemd).
De fysieke scope van de Nieuwe Zijde Zuid omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • Civieltechnische werkzaamheden tramspoor (boven-onderbed)
  • (ver)leggen Kabels en Leidingen Waternet/Liander
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Aanbrengen natuursteen (kantopsluitingen)
  • Waterspeelaangelegenheid in Postzegelpark (natuursteen)
  • Aanbrengen rainproofmaatregelen over de gehele scope en specifiek in het Postzegelpark
  • Aanleggen Postzegelpark (ter hoogte van de Wijdesteeg)
  • Maatregelen ten behoeve van behoud bestaande bomen.

De af tesluiten overeenkomst heeft een loopttijd van 1 september 2020 tot 31 december 2021.

Bij de uitnodiging tot inschrijving wordt een door de opdrachtgever opgesteld RAW-bestek en het bijbehorende BLVC-plan evenals een ontwerpnotitie van De Nieuwe Zijde Zuid verstrekt. De ontwerpnotitie bevat de belangrijkste eisen en uitgangspunten op basis waarvan het RAW-bestek en het BLVC-plan is samengesteld. Voor de Nieuwe Zijde Zuid is nagenoeg geen ruimte voor aanpassing van de geplande fasering en technische specificaties in het RAW-bestek. De inschrijvers wordt wel gevraagd op basis van de gekozen werkwijze en de specificaties de risicoinventarisatie aan te vullen en beheersmaatregelen aan te dragen. De beheersmaatregelen dienen door de inschrijvers opgenomen te worden in de inschrijvingsstaat. Voor start van de uitvoering gaan de opdrachtgever en aannemer gezamenlijk op zoek naar eventuele optimalisaties. Deze zullen vervolgens op reguliere wijze middels bestek wijzigingen in het RAW-bestek worden verwerkt.

 

Bron: Tenderned 8 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182256

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *