Her-aanbesteding onderwaterwerkzaamheden – Hoogheemraadschap van Delfland – Aanbestedingsnieuws

Her-aanbesteding onderwaterwerkzaamheden – Hoogheemraadschap van Delfland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

Delfland zoekt een dienstverlener die reguliere onderwaterinspecties kan uitvoeren en hierover per inspectie/kunstwerk, ondersteund met beeldmateriaal, inspectierapportages over kan opstellen. Daarnaast dient men diverse aanvullende werkzaamheden onderwater kunnen verrichten.
Het staat de dienstverlener vrij om deze werkzaamheden met een duiker of met onderwater ‘drones’ (duikboot) uit te voeren, mits de gewenste kwaliteit van de inspectie en rapportage wordt gehaald.
Te verrichten reguliere inspecties:
1. Maandelijkse inspectie van de Keersluis Maassluis en de Delflandse Buitensluis;
2. Jaarlijkse inspectie van 3 spuisluizen en 3 schutsluizen;
3. Jaarlijkse inspectie van 5 gemaal uitstromen (kleppen);
4. Jaarlijkse inspectie van 9 compartimentskeringen (sponningen en drempels).
Naast bovengenoemde reguliere inspecties kunnen incidentele onderwater inspecties of werkzaamheden worden gevraagd, onder andere inspecties van of werkzaamheden aan bruggen/kademuren/beschoeiing/zuivering en damwanden van hout en staal. Tevens moet de dienstverlener in staat zijn om incidentele schoonmaakwerkzaamheden en kleine herstelwerkzaamheden uit te voeren, welke waarschijnlijk alleen door een duiker uitgevoerd kunnen worden. Te verrichten incidentele werkzaamheden:
1. Verwijderen van vuil op de bodem in of voor de kunstwerken (fietsen, autobanden, hout, etc.);
2. Schoonspuiten van drempels of sponningen door middel van hoge en lagedruk;
3. Verwijderen verzamelde bagger in deurkasten;
4. Schoonmaken van kathodische bescherming;
5. Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden

Overige werkzaamheden met gereedschappen onderwater:
– Las en brandapparatuur;
– Hydraulische en pneumatische gereedschappen;
– Zuig en spuitpompen;
– Hogedrukreiniger;
Naast bovenstaande werkzaamheden kan opdrachtnemer ingezet worden voor duikwerkzaamheden naar aanleiding van calamiteiten/incidenten. Denk hierbij aan (niet uitsluitend) een fiets tussen de sluisdeur, afgebroken as van een inlaatwerk of een vastgelopen pomp van een gemaal.

Delfland volgt voor deze Europese aanbesteding de openbare procedure. Dit betreft een her-aanbesteding van de aanbesteding met Tenderned-kenmerk: 360218 welke vroegtijdig is beëindigd. Delfland heeft ten opzichte van de vorige aanbesteding diverse aanpassingen doorgevoerd in de gunningscriteria en het programma van eisen.
Delfland wil een overeenkomst afsluiten met één ondernemer, voor een periode van twee jaar met de optie om de overeenkomst vier keer met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned woensdag 1 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290040

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *