Groot onderhoud Philipsdam – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud Philipsdam

Zeeland heeft een aanbesteding uitgeschreven voor groot onderhoud aan de Philipsdam. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: Verwijderen van asfaltverhardingen; Verwijderen van funderingen; Aanbrengen van fundering van vrijgekomen materiaal; “Beuken” van funderingen Aanbrengen van asfaltverhardingen in rijbanen, rotonde en op betonnen brugdek;

De contractvorm is een RAW-bestek conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 en volgens het juridisch kader de UAV 2012.

Alle communicatie over deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal.

©Rijkswaterstaat 2022 – Luchtfoto van de Philipsdam /Krammersluizen vv Jaap Boelens

Alle communicatie verloopt via het aanbestedingsplatform www.mercell.nl

De Provincie Zeeland zet de komende jaren in op het nastreven van een schoner milieu, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit. In navolging hiervan stelt de Provincie hiervoor een aantal minimum normen aan de in te zetten transportvoertuigen, lichte en zware bouwmachines. Deze normen zijn terug te vinden in Deel 3 artikel 01.31.02 van het bestek I&V15-2024.

Het gunningscriterium betreft de “beste prijs-kwaliteitverhouding”. Hiervoor gelden de hierna beschreven aanvullende eisen aan de inschrijving. De inschrijving dient te worden gedaan in twee aparte mappen/kluizen in Mercell Source to Contract. Een map ”Kwalitatief deel” en een map “Financieel deel”.

Bron: Tenderned/Aanbestedingsleidraad, 20 februari 2024

Zie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326962

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *