Groot onderhoud N631 Rijen – Oosterhout – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud N631 Rijen – Oosterhout

N631 Foto: Gemeente Gilze Rijen

De Provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor de realisatie van groot onderhoud aan de N631 Rijen – Oosterhout. De N631 is de provinciale weg tussen de E311 / A27 en de N282 in de provincie Noord-Brabant. Tussen deze wegen dient er groot onderhoud uitgevoerd te worden aan de N631, waarbij ook de verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd dient te worden. Het noordelijk deel van de N631 is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom tot voorbij de Karolusstraat. Ten zuiden hiervan betreft het een
gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/h. Door het in de toekomst uitvoeren van een spooronderdoorgang, is het deel van de N631 ter plaatse van de huidige spoorwegovergang niet onderdeel van de scope van dit Werk.

Project kenmerken:

Projectnaam : Groot onderhoud N631 Rijen – Oosterhout van km 1.145
– km 6.895
Projectnummer : 631.10
Projectomschrijving : Uitvoering groot onderhoud en verkeerskundige
aanpassingen aan de provinciale gebiedsontsluitingsweg
N631 Rijen – Oosterhout, inclusief bijbehorende
fietspaden.
Projectdoelstellingen : Groot onderhoud waarbij ook de verkeersveiligheid en
doorstroming verbeterd dient te worden.
Plaats van uitvoering : N631 Rijen – Oosterhout van km 1.145 – km 6.895

Bron: Tenderned 10 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187214

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *