Groenonderhoud landgoederen en forten Utrecht (stad) – Aanbestedingsnieuws

Groenonderhoud landgoederen en forten Utrecht (stad)

Foto: Pixabay.com

De gemeente Utrecht wil een overeenkomst afsluiten met betrekking tot het groenonderhoud op de landgoederen Nieuw- en Oud-Amelisweerd en Rhijnauwen alsmede de acht waterlinieforten die de gemeente in eigendom heeft. De gemeente heeft het voornemen om aan één inschrijver de opdracht te gunnen gedurende een periode van vier jaar (één jaar initieel en een optie tot drie keer een verlenging van een jaar). De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver die de inschrijving met
de beste prijs-kwaliteitverhouding indient. Deze aanbesteding betreft een Europese Openbare Aanbesteding volgens het ARW 2016.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op de volgende objecten:
• Landgoed Nieuw-Amelisweerd.
• Landgoed Oud-Amelisweerd.
• Landgoed Rhijnauwen.
• Fort aan de Klop.
• Fort de Gagel.
• Fort Blauwkapel.
• Fort de Bilt (noordzijde).
• De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte.
De drie landgoederen zijn gelegen ten oosten van de stad Utrecht, aan de Kromme Rijn. De gemeente is eigenaar van de landgoederen, maar zij liggen op het grondgebied van de gemeente Bunnik. Globaal gezien worden de landgoederen begrensd door de Koningsweg, A27, de Uithof (Universiteitsgebied) en de gemeente Bunnik. De acht waterlinieforten zijn Rijksmonumenten. Deze liggen in een boog van noordwest naar zuidoost aan de rand van de stad. Het meest noordwestelijk ligt Fort aan de Klop, in Overvecht-noord dicht bij de kruising van de Franciscusdreef met de Vecht. Het meest zuidoostelijk ligt Lunet IV, in het Beatrixpark in de wijk Lunetten. De gemeente is eigenaar van deze forten en zij liggen allen op Utrechts grondgebied. Zowel op de landgoederen als op de forten zijn gebruikers en huurders aanwezig waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden rekening moet worden gehouden. De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit:
• Het snoeien van fruit-, lei- en knotbomen.
• Het snoeien van hagen.
• Het (handmatig) terugzetten van grienden.
• Het (handmatig) terugzetten van hakhout.
• Het maaien van hooilanden, gazons en bermen.
• Het onderhoud van paden.
• Het onderhoud van watergangen.
• Het onderhoud van -ecologische- oevervegetaties.
Uitdrukkelijk uitgezonderd van de opdracht zijn bosbouwkundige maatregelen zoals het uitvoeren van dunningen in opgaand bos en het vellen, opwerken en uitslepen van individuele laan- en bosbomen.

De uitgebreide werkzaamheden zijn beschreven in de RAW-raamovereenkomst. De binnen de RAW-raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden worden in de vorm van deelopdrachten nader uitgewerkt en opgedragen. De opdrachtwaarde heeft in totaal een gemiddelde financiële omvang van circa €500.000,- per jaar gedurende de looptijd van het contract. De genoemde financiële omvang is een inschatting op basis van het gemiddelde aantal verstrekte deelopdrachten van de afgelopen jaren. De hoeveelheden zijn indicatief en er kunnen dan ook geen enkele rechten aan ontleend worden. De verwachte totale waarde
bedraagt €2.000.000,-. De maximale opdrachtwaarde is €2.500.000,-.

Bron: Tenderned vrijdag 25 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256841

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *