GroenLinks in Geldrop wil jongerenwerk aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

GroenLinks in Geldrop wil jongerenwerk aanbesteden

Geldrop-Mierlo houdt een aanbesteding jongerenwerk. In Geldrop-Mierlo krijgt op dit moment de Stichting LEV voor jongerenwerk €380.000 en heeft als insteek te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen, of zorgen voor overlast. Wethouder Jeugd, Rob van Otterdijk (Groenlinks) wil met de aanbesteding ook de insteek van het beleid veranderen. De focus moet worden verlegd naar de talenten van jongeren en het ontwikkelen van hun mogelijkheden. Voor oktober 2019 staat daarvoor een marktconsultatie gepland en in 2020 moet de aanbesteding in werking gaan treden.

Dat gaat via een openbare aanbestedingsprocedure. Iedere ondernemer moet immers een eerlijke kans krijgen op de commerciële uitbating van de vrije tijd van onze jongeren. Dat laatste zinnetje is de conclusie van onze redactie maar vindt steun in de raadsbrief, waarin het bestuur aangeeft waarom het jongerenwerk gaat aanbesteden. Waarom aanbesteden? In andere gebieden staan gemeenten niet bepaald te springen om aanbestedingen.
Tegenover de raad komt het bestuur in de brief met drie redenen:

Het huidige gemeentehuis zonder uitbreiding. Foto Google Streetview
  • wij weten nu hoe onze toegang tot jeugdhulp functioneert. Het aantal onderzoeken jeugd bij het CMD is tussen 2016 en 2018 flink toegenomen en de problemen blijken complex. Dit inzicht leert ons ten eerste dat wij de samenwerking tussen jongerenwerk en jeugdhulp anders willen inrichten. Jongerenwerk vertegenwoordigt met haar preventieve neveneffecten tevens een enorm besparingspotentieel voor ons, door het goed te combineren met jeugdhulp.
  • “Door via een aanbesteding gericht enkele marktpartijen te bevragen met een duidelijk pakket van eisen, willen wij kijken wie de nieuwe opdracht jongerenwerk het beste kan gaan uitvoeren. Via aanbesteding van het jongerenwerk willen wij onderzoeken of er meer mogelijkheden uit het voor jongerenwerk gegeven budget gehaald kunnen worden,
  • Ten slotte lopen wij met dit besluit geen risico dat de uitgaande subsidie jongerenwerk, die als overheidsopdracht kwalificeert, ten onrechte niet is aanbesteed

In de brief aan de Stichting LEV, aanhangig bij het raadsbesluit, valt op dat de gemeente waar wil voor zijn geld. LEV zal voor de volgende periode de wacht aan worden gezegd, blijkens een bijlage uit het raadsbesluit.

Tegelijk wordt het hele jongerenwerk zo herijkt, want dat is de bedoeling volgens “een” (bron: raadsbrief) onafhankelijk adviesbureau. Was het dan zo verschrikkelijk? Nou er was vroeger, in de zin van voor 2007, een jongerencentrum genaamd JOEK, wat staat voor Jongeren Onder Elkaar. Dat was een soort buurtsoos-schuur voor kinderen van 16. Het centrum moest voorkomen dat de kinderen helemaal in het verderfelijke Eindhoven gingen stappen op het Stratumseind. Herman Brood had er ook zelfs ooit nog opgetreden en het centrum kon zichzelf bedruipen. Daar is nogal wat heimwee naar, zo tekenden meerdere lokale verslaggevers op. Het jongerencentrum JOEK is weliswaar in 2007 gesloten maar had in 2018 nog een succesvolle meerdaagse reünie.

Binnen de gemeenteraad en in het raadsprogramma 2010-2014 wordt gesproken over de grote groep “mainstream” jongeren in Geldrop-Mierlo die sinds het verdwijnen van de JOEK binnen de gemeente nauwelijks meer ergens terecht kunnen voor ontmoeting, ontspanning en jongerencultuur. De
gemeente kent wel jongerenwerk maar dat is straathoekwerk en opbouwwerk; gericht op een heel andere doelgroep met een heel andere doelstelling dan het cultureel jongerenwerk, met een bijbehorend centrum, het Cultureel Jongerencentrum CJC.

“In Geldrop-Mierlo is er op dit moment voor een grote groep mainstream jongeren weinig te halen en dus vluchten ze richting Eindhoven. Dit gegeven wordt vaak aangegrepen om te concluderen dat het geen zin heeft om wat te starten voor deze groep jongeren in Geldrop-Mierlo. Maar het feit dat jongeren naar Eindhoven vluchten is niet alleen te wijten aan het feit dat Eindhoven veel keuze heeft maar ook aan het feit dat er in Geldrop-Mierlo geen mogelijkheden
zijn. Dit verklaart ook waarom veel jongeren ondanks het feit dat ze naar Eindhoven gaan klagen over het gebrek aan mogelijkheden in Geldrop-Mierlo.”

In 2010 was er al een initiatiefvoorstel voor een cultureel jongerencentrum, van de DGG-fractie, toen nog opgesteld door Sander Waterschoot en Jeroen Janssen. Dat voorstel is erg enthousiast over het culturele brede doelgroep-jongerenwerk uit het verleden. “Dat deze twee soorten van jongerenwerk naast elkaar dienen te bestaan wordt in verschillende ons omliggende gemeenten bewezen. Bovendien kan cultureel jongerenwerk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jongerencultuur in onze gemeente.”, zo stelt het bestuur. Dat er binnen onze gemeente vraag is naar cultureel jongerenwerk blijkt wel uit de vele opmerkingen en reacties die nu, jaren na sluiting, nog steeds verwijzen naar de JOEK van weleer.

In de raad van Geldrop-Mierlo zit de lokale DGG-fractie Democratische Groepering Geldrop, een partij die zeer succesvol is en voor een belangrijk deel bestaat uit bestuursleden van Joek, en netwerken heeft met Dynamo en de Lieropse Nirwana, qua jongerenwerk van vergelijkbaar kaliber als de JOEK, maar dan ook met landelijk bekend festival.

De DGG partij wordt geleid door de stevige persoonlijkheid Frans Stravers, tevens actief voor onder meer het JOEK, de Scouting en Jeugdbelangen Centrum. Die leidde ook een onderzoekscommissie naar een verhouding van de  CDA-burgemeester Link met een ambtenaar. Verder is hij, en dat weten maar weinig mensen, ook voorzitter van de lokale sigarenclub. De DGG heeft 5 zetels in de gemeenteraad, van de 25 en is daarmee een van de 2 grootste partijen, naast het CDA. Ander saillant wapenfeit: Huidig wethouder van Zorg en Welzijn, DGG Peter Looijmans, eveneens afkomstig van de scouting,  is tevens buurtbemiddelaar bij de LEV groep. Alle reden om met belangstelling uit te zien wie deze opdracht weet binnen te halen en hoe deze eruit ziet.

Bron:Geldrop,  Raadsinformatiebrief 19/06/2019,  2019 026544

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *