Deurne doet ‘t met Donkergroen – Aanbestedingsnieuws

Deurne doet ‘t met Donkergroen

De gemeente Deurne heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte ondergebracht in Deurne Doet ‘t. Deurne Doet ‘t is een samenwerkingsverband van de gemeente, Senzer (soort van re-integratiebedrijf) en private partner. De gemeente hanteert bij dit samenwerkingsverband het principe van het Rijnlands denken. In Deurne Doet ‘t zijn de deelnemers samen één team en werken samen binnen één planning. Dit betekent dat de private partner enerzijds een uitvoerende taak heeft (het uitvoeren en schouwen van onderhoud of aanleg), maar tevens een taak heeft op het gebied van toezicht houden, innoveren, adviseren, organiseren en plannen.

Het accent ligt (op dit moment) op het uitvoeren van mechanische en vaktechnische groen werkzaamheden en het samenwerken binnen Deurne Doet ‘t, maar er wordt meer verwacht van de te selecteren partner. De gemeente verwacht dat deze partner (ook) deelneemt aan het managementoverleg (o.a. aansturing, budgetbewaking, rapportages), de Uitvoeringsgroep en de Voorbereidingsgroep.

De aanbesteding voor deze overeenkomst onderhoud openbare ruimte leverde drie inschrijvers op, waarvan Donkergroen B.V. uit Son de beste papieren had.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *