Groen realisatie en onderhoud Erpseweg Zuid, Meierijstad – Aanbestedingsnieuws

Groen realisatie en onderhoud Erpseweg Zuid, Meierijstad

Referentieplan Erpseweg Zuid. Kaart : Meierijstad

Het plangebied Erpseweg Zuid wordt in de loop van de komende jaren verder ontwikkelt. Diverse woonclusters ofwel ontwikkelgebieden worden eerst bouwrijp gemaakt. Vervolgens na de bouw van de woningen wordt het plangebied woonrijp gemaakt. In deze raamovereenkomst is opgenomen;

  • 1. Het onderhoud van braakliggende terreinen op de ontwikkellocaties en braakliggende eigendommen van de Gemeente Meierijstad buiten de ontwikkellocaties die niet in pacht zijn ondergebracht.
  • 2. Aanleg van groen binnen de begrenzing van het plangebied Erpseweg Zuid;
    • a. buiten de woonclusters. Uitzondering betreft een selectie van bermen en watergangen die in beheer gebleven zijn of op korte termijn worden overgedragen aan de beheerafdeling van de gemeente Meierijstad.
    • b. binnen de woonclusters valt primair onder het civiel en cultuurtechnisch woonrijp maken wat door derden wordt uitgevoerd.
    • c. Het aanleggen van groen buiten de woonclusters in het kader van boomfeestdag of van een symbolische/ feestelijke wordt door derden gedaan.

Deze inschrijvingsleidraad heeft betrekking op een raamovereenkomst. Het kenmerk van een raamovereenkomst is dat de aanbestedende dienst niet of slechts bij benadering een beeld heeft van de te verwachte contractwaarde gedurende de looptijd van de overeenkomst. De hoeveelheden in deze overeenkomst zijn gebaseerd op een looptijd van overeenkomst van 48 maanden. Naar verwachting zal het zwaartepunt van de opdrachten gedurende de eerste periode van 24 maanden plaats vinden. De initiele looptijd van de overeenkomst is 2 jaar (24 maanden). De aanbestedende dienst kan de overeenkomst eenmalig voor een periode van 2 jaar (24 maanden) uitbreiden.

 

Bron: Tenderned 27 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181519

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *