Grafische vormgeving TNO – Aanbestedingsnieuws

Grafische vormgeving TNO

Foto: Pexels.com

TNO loopt voorop! Dankzij innovatie en onderzoek draagt zij bij aan een gezonde, duurzame, veilige en digitale samenleving. Denk aan de ontwikkeling van zonnepanelen op zee, waterstofmotoren, klimaatverandering vanuit de ruimte,  versnellen van medicijnontwikkeling, halvering van leefstijl gerelateerde ziekten, AI en cybersecurity. TNO wil een brede doelgroep, maar ook specifiek (B2B of B2G, EB) en intern, zowel nationaal als internationaal bekend maken met de impact van TNO.
TNO heeft tot op heden samengewerkt met verschillende vormgevingsbureaus. De praktijk heeft uitgewezen dat door de
omvang, frequentie, en complexiteit van de opdrachten, het voor veel leveranciers een uitdaging is om aan de behoefte van
TNO te voldoen. De vraag van TNO is groot. In het afgelopen jaar hebben wij circa 160 bestellingen geplaatst voor een
breed scala aan middelen. Denk o.a. aan de opmaak van posters, banners, papers en rapporten, maar ook infographics of
een interactieve landkaart en visuals waar zeer complexe materie toegankelijk moet worden gemaakt voor de doelgroep.

Grafische vormgeving speelt een integrale rol in hoe TNO communiceert en zich verbindt met de wereld om haar heen. Het
helpt niet alleen om informatie over te brengen, maar ook om emoties op te wekken, merken te versterken en een
blijvende indruk te maken. Daarom heeft TNO een leverancier nodig die TNO kan helpen bij het versterken van de
merkidentiteit en het ontwikkelen van visueel aantrekkelijke materialen. Daarnaast heeft TNO behoefte aan consistentie in
de uitingen, zodat TNO een eenduidige identiteit kan creëren, zowel naar buiten als binnen TNO. TNO zoekt daarom een
leverancier die TNO kan ondersteunen bij de opmaak van onze middelen in standaard formats en templates conform de
TNO huisstijl.

TNO zoekt de volgende leveranciers op het gebied van Grafische vormgeving:
1) Een DTP bureau dat uitingen opmaakt in bestaande formats.
Een leverancier die uitingen kan opmaken in bestaande templates conform huisstijl standaarden. Deze leverancier
moet over voldoende productiecapaciteit beschikken om te voldoen aan het aantal opdrachten vanuit TNO.
2) Een design bureau dat de visuele merkidentiteit van TNO kan versterken.
Een leverancier die TNO kan helpen bij het creëren van een herkenbare en consistente merkpersoonlijkheid. En
TNO in staat stelt om complexe informatie visueel aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor de doelgroep.

Om de opdracht voor meerdere partijen toegankelijk te maken heeft TNO besloten de opdracht onder te verdelen in twee
percelen. De opdracht is bovendien in twee percelen verdeeld, omdat er sprake is van niet homogene opdracht.

Perceel 1: DTP werkzaamheden – standaard productie van communicatiemiddelen
het grafisch bewerken en het opmaken van tekst en beeld op basis van de bestaande templates volgens de huisstijl van
TNO ten behoeve van in- en externe, on- en offline communicatie. En inclusief order- en drukwerkbegeleiding indien
noodzakelijk.

Perceel 2: Concept Design – het (door) ontwikkelen van TNO merkidentiteit
het creëren van een herkenbare en consistente merkpersoonlijkheid, het visueel aantrekkelijk en begrijpelijk maken van
complexe informatie voor de doelgroep ten behoeve van in- en externe, on- en offline communicatie. En inclusief order- en
drukwerkbegeleiding indien noodzakelijk.

De inschrijver mag een inschrijving indienen voor één of beide percelen naar keuze. De inschrijver dient het perceel of de
percelen waarop hij inschrijft te vermelden in Deel IIA van de Eigen Verklaring, achter de subtitel “Percelen”, dit op straffe van uitsluiting van de procedure. Gunning zal plaatsvinden op basis van geschiktheid van een inschrijver per perceel. Inschrijvers plaatsen zich dus niet na gunning van één perceel automatisch voor een ander perceel.

TNO heeft gekozen voor de openbare procedure. Het doel van de aanbesteding is het voornemen van TNO tot het sluiten van twee raamovereenkomsten. De twee raamovereenkomsten grafische vormgeving worden aangegaan voor een periode van twee jaar; de ingangsdatum is voorzien op  1 mei 2024.  TNO is gerechtigd, doch niet verplicht, de raamovereenkomsten zonder wijziging van de voorwaarden te verlengen tweemaal voor de periode van één jaar.

Bron: Tenderned donderdag 23 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317587

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *