GL Security wint beveiligingsdiensten opvang ontheemden Oekraïene – Aanbestedingsnieuws

GL Security wint beveiligingsdiensten opvang ontheemden Oekraïene

De opdracht betreft het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor het leveren van beveiligings- en huismeesterdiensten voor locaties die door de gemeente Steenwijkerland gehuurd worden voor het opvangen van ontheemden uit de Oekraïne. Die is door de gemeente Steenwijk gegund aan GL Security. De geraamde opdrachtwaarde is €800.000 en wordt gegund op 1 augustus .

Gelet op het feit dat de mensen die de opvangen deels getraumatiseerd zijn, moeten de in te zetten mensen ervaring hebben met het werken op locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van vluchtelingen en/of ontheemden. Op de locaties moet Russisch en Oekraïens sprekend personeel ingezet worden. Opdrachtnemer moet in staat zijn in geval van calamiteiten binnen 30 minuten extra personeel in te zetten op een locatie. Deze medewerkers dienen terplekke bekend te zijn en moeten daarom onderdeel zijn van het vaste team van medewerkers dat op de locaties wordt ingezet.

foto: pixabay.com

Om die reden is er o.i.  (hun oi niet onze oi, dus naar het inzicht van de gemeente Steenwijk, en niet die van de Redactie AN) sprake van een situatie waarin mededingen om technische redenen ontbreekt. Volgens artikel 2.32 van de Aanbestedingswet 2012 (versie 2016) is het in dergelijke gevallen toegestaan om de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. Uit het oogpunt van transparantie heeft Steenwijk besloten ons voornemen om de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen bekend te maken middels een publicatie i.v.m. vrijwillige transparantie vooraf.

Potentiële gegadigden die bezwaar willen maken tegen het voornemen van Steenwijk om de procedure van onderhandeling zonder aankondiging toe te passen dienen binnen 10 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een email te sturen naar inkoop@steenwijkerland.nl. Deze email moet minimaal de volgende informatie bevatten:

– de reden waarom u bezwaar maakt

– de wijze waarop u invulling denkt te kunnen geven aan de eisen van de gemeente m.b.t. de inzet van Russisch en Oekraïens sprekend personeel en inzet extra personeel bij calamiteiten.

Na beoordeling het bezwaar (eventueel mondeling toegelicht) zullen wij de bezwaarmaker informeren over deze beslissing. Tegen deze beslissing kan bezwaar gemaakt worden door binnen 10 kalenderdagen een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel en betekening van de dagvaarding aan het adres van de gemeente binnen dezelfde termijn van 10 werkdagen. Als een potentiële gegadigde een kortgeding aanhangig maakt, dan wordt hij verzocht een kopie van de concept dagvaarding te mailen naar inkoop@steenwijkerland.nl.

Bron: Tenderned, 20 juni 2023

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301476/publicatie

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *