Gisteren besloten over Algeridacorridor, brug nog onzeker – Aanbestedingsnieuws

Gisteren besloten over Algeridacorridor, brug nog onzeker

Dinsdag is besloten over de Algeracorridor, een nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch door de bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat berichten deze overheden in een gezamenlijk persbericht. Tegelijk stelt een toehoorder van de marathonzitting dat de nieuwe brug tussen Ridderkerk en Krimpen a/ d Ijssel er niet komt. In plaats daarvan komt een onderzoek naar een “samenhangend pakket aan maatregelen”. Er moet alleen wel nog 30 miljoen extra beschikbaar komen voor de financiering.

Krimpen N210

Aanbestedingsnieuws vond een tender van Krimpen aan den IJssel voor de herinrichting van de Algeridacorridor op Tenderned, voor een bouwteamovereenkomst van 3 percelen. Die opdracht werd 14 december 2018 aangekondigd. Een gunning is nog niet bekend gemaakt. Volgens een kalenderstaatje bij de tender is die gunningsbeslissing 8 maart al gevallen en is de opdrachtverlening 29 maart verstuurd. Het Krimpen-gedeelte van de werkzaamheden aan de N210 lijkt dan ook gewoon door te gaan en deels al te zijn gebeurd, met name het “amoveren” van de bomen.

Blijkens de aanbestedingsleidraad wordt er gebiedsontwikkeling gepland in de Krimpenerwaard en de herinrichting van de N210. Royal Haskoning zegt in de aanbestedingsleidraad:

Voor wat betreft de percelen A (Grond- en rioleringswerkzaamheden) en B (Wegenwerkzaamheden) verwacht Aanbesteder onder zijn verantwoordelijk de oplossing tot een niveau van definitief of uitvoeringsontwerp uit te werken en enkelvoudig onderhands aan te besteden. Voor wat betreft perceel C (Betonwerkzaamheden) verwacht Aanbesteder onder zijn verantwoordelijk de oplossing tot een niveau van een voorlopig of definitief ontwerp uit te werken en aan te besteden middels een UAVgc 2005 contract (met wijzigingen).

Aanbestedingsnieuws is wel benieuwd of het project nog op de rit staat nu de gehoopte brug er niet komt. De weg verzakt volgens de stukken 1 a 3 millimeter per maand.

Brug Krimpen Ridderkerk

Die brug die komt er niet, zo is dus besloten, tot opluchting van Ridderkerk, waar bewoners ook een petitie waren begonnen tegen de nieuwe verbinding,  en tot verdriet van de bestuurders van Krimpen. Krimpen had met de nieuwe brug ook gehoopt de nog te plannen gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard te ontlasten, met als bijkomend voordeel dat de Brienenoordbrug wordt ontlast.

Het persbericht van MRDH laat de mogelijkheid open dat er alsnog een brug komt tussen Kralingen en Feijenoord en betekent in elk geval een extra station genaamd Stadionpark. Rotterdammers willen, toch tenminste volgens RTV Rijnmond, ook geen brug. Capelle is dan weer allang blij, dat er überhaupt maatregelen genomen worden, zo blijkt uit het persbericht van Capelle. Voor de scheepvaart en de metro is het wenselijker dat die verbinding tussen Kralingen en Feijenoord een tunnel wordt.

Verkeerswethouder Dick van Sluis van Capelle aan den IJssel:

“Vanuit Capelle hebben we steeds gezegd dat behalve een nieuwe oeververbinding, het essentieel is om ook een samenhangend pakket aan maatregelen te nemen om de capaciteit en de doorstroming op de Algeracorridor en de Van Brienenoordbrug te verbeteren. Capellenaren en mensen uit de regio die in Krimpen of Capelle moeten zijn ervaren daar, vooral tijdens de spits, veel overlast. Als het aan Capelle ligt starten we ook zo snel als mogelijk is met het nemen van maatregelen om snel en zichtbaar de doorstroming te verbeteren.”

Het pakket aan maatregelen

De exacte invulling van deze maatregelen is nog niet duidelijk, er zijn nog verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend of de oeververbinding een brug of tunnel wordt en wat de exacte locatie binnen het zoekgebied Feijenoord en Kralingen/de Esch wordt. Ook voor de knelpunten op de Algeracorridor zijn verschillende varianten mogelijk, van renovatie tot vervanging. Daarom wordt nu al rekening gehouden met de maximale kosten voor de aanpak van de Algeracorridor.

Het pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht en uitgewerkt bestaat uit:

  1. een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam;
  2. maatregelen om de capaciteit en doorstroming op de Algeracorridor op te waarderen;
  3. een treinstation Stadionpark;
  4. een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom;
  5. een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;
  6. maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk.

Uit de onderzoeken blijkt dat dit pakket aan maatregelen voor de regio Rotterdam het meest bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgen voor kansen voor mensen.

 

Zie ook:

https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/document/7473728/1/Studie_Gebiedsbod_Krimpenerwaard

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *