Gescheperde schapenbegrazing zuidoost Friesland – Aanbestedingsnieuws

Gescheperde schapenbegrazing zuidoost Friesland

Source: skitterphoto.com

Aanbestedingsnieuws heeft al vaak over schapen en begrazingen gehad. Dat maakt het bijna vanzelfsprekend dat we een nieuwe aanbesteding op dit gebied ook vermelden. Staatsbosbeheer plaatst deze aanbesteding met het doel , het selecteren en contracteren van één opdrachtnemer, die voorziet in het uitvoeren van verscheidene diensten voor natuurreservaten en het participeren in klussen, activiteiten en kleinschalige evenementen gerelateerd aan de opdracht.

De diensten hebben betrekking op ecologische en landschapsvormende begrazing, bijdragen aan het in stand houden van historisch (zeldzaam) landbouw (huisdier) schapenras, instandhouding ambacht van schaapherder, bijdragen in het kader van recreatie/educatie en Participatie bij klussen, activiteiten en kleinschalige evenementen gerelateerd aan de Opdracht en het administreren van gegevens ten behoeve van Staatsbosbeheer als Aanbestedende Dienst. Het gaat hierbij om de volgende objecten: De Blesse (Blesdijkerheide), De Haule (Blauwe Bos), Bakkefean (Merskenheide), De Hoeve (Noordwolder Meenthe), Jobbegea (Ontwijk, Schuregaasterveld, Tolheksbos en Prikkedam), Nijhoarne
(Eilewijksreed en Kiekenberg), Noordwolde (Oostersche en Westersche Veld), Zandhuizen (Stuttebosch) en Oranjewald (Pauwenburg).

Kaart: Staatsbosbeheer

Het beschikbare budget voor deze Opdracht is 50.000 euro exclusief BTW en is vast. Het bedrag is opgebouwd uit 25.000 euro bijgedragen door Staatsbosbeheer en 25.000 euro vanuit de SNL vergoeding van de Provincie Fryslân. Het budget is gegarandeerd voor 2019. De
provincie Friesland beslist in 2019 of deze SNL vergoeding opnieuw voor 6 jaar beschikbaar wordt gesteld. In de situatie van een negatief besluit overlegt de opdrachtgever met de opdrachtnemer over de (omvang van) de opdracht.

De opdracht heeft en looptijd van 2 jaar met 4 mogelijke verlengingen van een jaar ingaande mei 2020. Het budget kan dan gehalveerd zijn als de SNL vergoeding geschrapt wordt.

Gelukkig hebben de schaapherders tot 19 augustus 2019 14:00 om te reageren. Ruim tijd voor de herders om de 11! aanbestedingsdocumenten te  downloaden en te bestuderen.

Bron: Tenderned 2juli 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/169802

 

 

1 thought on “Gescheperde schapenbegrazing zuidoost Friesland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *