Gemeenten kunnen aansluiten bij RVB aanbesteding flexwoningen – Aanbestedingsnieuws

Gemeenten kunnen aansluiten bij RVB aanbesteding flexwoningen

Gemeenten die op korte termijn flexwoningen willen afnemen via de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen zich nog altijd melden. De komende maanden worden de woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn aanbesteed bij negen flexbouwers geleverd. Aanbestedingsnieuws zocht naar flexwoning projecten. In Eindhoven is er een dergelijk traject waarbij de woning gehuurd kan worden voor 2 jaar.

Delft heeft volgens een persbericht van het Rijksvastgoedbedrijf ook binnen enkele maanden 84 flexwoningen (2 percelen) gerealiseerd op deze manier. Komende maand trekken daar de eerste bewoners in. Leeuwarden heeft aangegeven dat zij 4 percelen wil afnemen. Met enkele andere afnemers lopen de contract-gesprekken.  Op dit moment zijn er in totaal 16 percelen gereserveerd voor gemeenten en 9 percelen voor het COA. 17 percelen zijn nog beschikbaar wat volgens het persbericht neerkomt op 714 woningen.

Aanbestedingsnieuws vond naar aanleiding van het bericht van Delft dat die woningen uitsluitend worden gereserveerd voor Oekraïeners. In het najaar van 2022 zijn zo’n 2000 flexwoningen ingekocht via een aanbesteding. Daarvan zijn 84 woningen aan de Mozartlaan op een voormalig voetbalterrein gerealiseerd en nog eens 88 voor statushouders zijn nog onderweg.

Er worden op dit moment tientallen gesprekken gevoerd voor de plaatsing van deze woningen, maar het uitgangspunt blijft: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  Gemeenten en corporaties kunnen zich daarvoor melden bij het Rijksvastgoedbedrijf. De percelen worden de komende maanden afgeleverd of staan op een distributielocatie bij de fabrikant of het Rijksvastgoedbedrijf. De flexwoningen zijn inzetbaar om woonruimte te bieden aan inwoners die met spoed een woning nodig hebben. Het realiseren van flexwoningen is een van de snelste manieren om de impasse van de woningnood te doorbreken. Bij flexwoningen worden ook tijdelijke locaties benut die niet in aanmerking komen voor reguliere woningbouw. De woningen zijn voor alle woningzoekenden maar worden vooral ingezet voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.

De aanbesteding van het Rijksvastgoed bedrijf beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. De versnelling komt voort uit het parallel schakelen van de aanbesteding en het aandragen van locaties door gemeenten en corporaties. Uitgangspunt is dat corporaties de woningen na de inkoop afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast heeft grootschalige inkoop via één vastgoedorganisatie met inkoopexpertise de mogelijkheid geboden te standaardiseren waardoor levertijden worden verkort.

In het vreemde persbericht, ook qua structuur en stijlbreuk, troffen w om 01:46 nog de volgende zinnen aan die aangeven dat het niet alles goud is wat er blinkt met dit flexvastgoedplan. Waarom gemeenten dan niet overgaan tot aanschaf, meldt men niet:

Zoals de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven in de Kamerbrief van 2 mei is de praktijk weerbarstiger gebleken. Hoewel de procedures voor flexwoningen sneller zijn dan voor reguliere bouw blijken andere hobbels soms moeilijker te nemen. Onderzoeken, aansluiten op infrastructuur en omwonende die bezwaar maken zorgt ervoor dat er tientallen gemeenten interesse hebben, maar niet overgaan tot aanschaf.
Omdat gemeenten en corporaties de businesscase niet altijd goed rond krijgen heeft het ministerie diverse instrumenten. Om de exploitatietermijn te verlengen is er een financiële herplaatsingsgarantie beschikbaar waar het Rijk, naast gemeente en corporaties, een groot deel van het financiële risico op zich neemt. Daarnaast kunnen gemeenten ook een beroep doen op de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen of na de zomer op de eerste tranche van de nieuwe stimuleringsregeling flexwoningen en transformaties . Gemeenten en corporaties die geholpen willen worden bij het onderzoeken van de mogelijkheden en financiering voor flexwoningen kunnen zich melden bij Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

Zie het persbericht van Rijksvastgoedbedrijf van 10 mei 2023

©ZaZ 2016

:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/10/rijksvastgoedbedrijf-kan-gemeenten-en-corporaties-per-direct-voorzien-van-woonruimten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *