Geen kunst in Assen na intrekken aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Geen kunst in Assen na intrekken aanbesteding

Assen trekt de stekker uit een aanbesteding voor drie kunstwerken in het nieuwe stationsgebied in Assen. Onderhoud en beheer van de kunstwerken zou te duur worden. Daarnaast twijfelt het college van B&W over het draagvlak van de bevolking. Blijkens TenderNed zou met de opdracht €445.000 gemoeid zijn. Er hadden 68 kunstenaars op de aanbesteding ingeschreven, waarvan er vier zijn geselecteerd voor een schetsontwerp.

Dat laat het college van B& W van Assen weten in een brief aan de gemeenteraad van 20 januari 2016. “In de uitvraag hebben wij aandacht gevraagd voor een interactief kunstwerk. De daarmee gepaard gaande consequenties voor wat betreft de techniek in de beheer- en onderhoudsfase hebben we te beperkt ingeschat. Op dit moment in de procedure, waarbij wij kennis hebben kunnen nemen van alle ontwerpen, moeten wij concluderen dat er sprake is van veranderde inzichten ten aanzien van de formulering van de uitvraag.”

De kunstopdracht is eind januari gepubliceerd en is vanwege het hoogstaande technische karakter ook via internationale kunstwebsites bekendgemaakt. De uitvraag voor drie kunstwerken in het stationsgebied had in maart nog 12 portfolio’s opgeleverd, waarvan 8 van internationale kunstenaars. Het geld voor de kunst komt uit een reservering van 1% van de aanneemsom voor kunst bij de ontwikkeling van de FlorijnAs.

Een van de oorzaken van de te beperkte inschatting is volgens het college dat de opdracht te ruim is geformuleerd.

Bron: Assen, florijnas
http://florijnas.com/projecten/stationsgebied/

Dat was gedaan om de kunstenaars zo veel mogelijk creatieve ruimte te geven. “Naar nu blijkt is de formulering van de uitvraag te ruim geweest, waardoor de hierboven genoemde ongewenste effecten bij de uitkomst van de aanbesteding zichtbaar zijn geworden. ”

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget blijft wel beschikbaar, ook na intrekking van de opdracht, aldus de brief van het college.

 

Zie TenderNed:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/0f828e3064aea04286e4225c72c93380/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/cid/169034/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *