Fysieke en digitale documentstromen – Almere – Aanbestedingsnieuws

Fysieke en digitale documentstromen – Almere

Foto: pixabay.com

Almere heeft in het verleden voor het drukwerk en verzending van belastingaanslagen gebruik gemaakt van de leverancier DataB Mailservice B.V. Inmiddels zien we dat de dienstverlening van drukken/printen/verzenden ook een heel andere richting op gaat namelijk het meer digitaal verzenden van aanslagen waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de website “mijn overheid.nl”. Onder het mom van makkelijker kunnen wij het niet maken, zet de gemeente dan ook in op een verdere digitale ontwikkeling van het kunnen aanbieden van belastingaanslagen.

De gemeente is op zoek naar een leverancier die de huidige werkzaamheden van DataB kan leveren. De duur van overeenkomst zal een looptijd hebben van twee jaar met een eenzijdige optie voor de gemeente tot verlenging van de overeenkomst met twee keer twaalf maanden.  De geraamde opdrachtwaarde is €70.000,- per jaar.

1) Welke marktpartijen hebben ervaring met overheidsorganisaties m.b.t. deze dienstverlening en kunnen deze opdracht uitvoeren?
2) Zijn er ook marktpartijen die geen ervaring hebben met overheidsorganisaties maar deze opdracht denken te kunnen uitvoeren?
3) Zijn er marktpartijen die delen van deze dienstverlening kunnen uitvoeren en welke onderdelen zijn dit?
4) Zijn er ontwikkelingen in deze branche (nieuwe technieken) die voor de gemeente belangrijk kunnen zijn en die u graag met ons wil delen?

We zien het als gemeenschappelijke opgave van zowel gemeente als marktpartijen om de wensen en eisen die gesteld worden aan een toekomstige dienstverlening in beeld te brengen. De uitwerking hiervan vindt mogelijk plaats in de offerteaanvraag wat de basis is voor de selectie van een partij die in de toekomst deze dienstverlening kan uitvoeren. Indien er maar één partij is die deze dienstverlening kan uitvoeren wil de gemeente overgaan op een onderhandelingsprocedure.

U kunt uw antwoorden op de vragen indienen via het emailadres in het consultatiedocument. Wij verzoeken u om de deadline van 3 oktober 2022 aan te houden. Op basis van de reacties op de marktconsultatie kan de gemeente Almere besluiten om enige of alle partijen uit te nodigen om vanaf 4 oktober 2022 mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. Het initiatief hiertoe ligt uitsluitend bij het projectteam. De gemeente Almere is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie. Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader van de eventuele aanbesteding) wordt verstrekt.

Bron: Tenderned 13 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271900

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *