Gun­ning baan­re­no­va­tie lucht­ha­ven MAA aan Dura Vermeer – Aanbestedingsnieuws

Gun­ning baan­re­no­va­tie lucht­ha­ven MAA aan Dura Vermeer

Foto: pixabay.com

De renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport zal plaatsvinden in de periode van 8 mei tot en met 30 juni 2023. In die periode van acht  weken is de luchthaven gesloten voor het vliegverkeer. De periode voor aanvang van de realisatie zal Dura Vermeer gebruiken voor de benodigde voorbereiding van de uitvoeringsfase van het project.
De aanneemsom waarvoor het werk is gegund aan Dura Vermeer bedraagt circa €22.300.000,- (exclusief BTW). Deze aanneemsom past binnen het geraamde projectbudget, gebaseerd de technische briefing van het Limburgs Parlement op 10 december 2021 m.b.t. de gecommuniceerde P-85 raming* . Daarnaast was dit projectbudget onderdeel van enkele scenario’s inzake de toekomst van Maastricht Aachen Airport die aan uw Staten voorlagen op 3 juni 2022.
Door middel van de gunning aan Dura Vermeer en bijbehorende aanneemsom kan het civieltechnische werk in zijn geheel uitgevoerd worden. Aangezien het benodigde integrale projectbudget uitgaat van de P-85 raming* , is er momenteel geen aanleiding om het budget bij te stellen. Zoals in de mededeling portefeuillehouder van 19 augustus jl. is aangegeven, zal in de
technische briefing van de Staten van 23 september 2022 (11.00 tot 13.00 uur), binnen de geldende kaders van de regelgeving voor aanbestedingen, een nadere toelichting worden gegeven op de (financiële) aanbestedingsresultaten. MAABI BV zal deze toelichting geven.

* Wanneer uitgegaan wordt van een P85- raming, is er meer zekerheid dat het project binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd. Dit geldt als conservatieve inschatting. De kans dat minder kosten worden gemaakt dan begroot is in dat geval 85%. Hoe hoger de P-waarde, des te meer budget gereserveerd moet worden.

Bron: Provincie Limburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *