Frits van Dongen Architecten en Planners wint UvA Oudemanhuispoort – Aanbestedingsnieuws

Frits van Dongen Architecten en Planners wint UvA Oudemanhuispoort

De UvA heeft een architect en bouwbedrijf voor de Oudemanhuispoort gevonden. Het gaat om Frits van Dongen Architecten en Planners. Het oude ziekenhuis is gebouwd in 1754 en was de afgelopen decennia in gebruik als huisvesting voor de rechtenfaculteit.

Volgens het tenderbericht zijn er 5 reacties gekomen op de opdracht. De laagst ingediende offerte bedroeg:€1.291.000. De hoogst ingediende offerte was: €2.899.500. Dat is bekend gemaakt op 9 oktober 2019. De overeenkomst is al gesloten op 23 augustus 2019.

De opdracht omvat blijkens de beschrijving op Negometrix, naast de bouw ook de sloop van onderdelen van het gebouw. De UvA zocht naar een bouwteam van een architect en een constructeur. Zij moeten met één adviseur gebouwgebonden installaties en één adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid in ontwerpteamverband een integraal ontwerp uitwerken

Opdrachtdoelstellingen

De UvA wil, voor een betaalbare prijs van haar vastgoed, optimale en duurzame faciliteiten die passen bij haar ambities,. De UvA streeft naar een vastgoedportefeuille die zich hoofdzakelijk op onderwijs en onderzoek richt. Het streven is om minder vastgoed in bezit te hebben, maar van hogere kwaliteit, zodat een hoge gebruiksintensiteit mogelijk wordt gemaakt. De onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten dragen bij aan de ambities van een duurzame universiteit en hebben een academische uitstraling. Door het realiseren van flexibel in te zetten onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten kan beter worden ingespeeld op groei en krimp van het aantal studenten bij verschillende opleidingen.

Werkzaamheden

De globaal op te dragen werkzaamheden zijn overeenkomstig de beschrijving in de
Standaardtaakbeschrijving behorende bij de DNR-STB 2014 voor de fasen VO t/m DO.
De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om na het voorlopig ontwerp over te gaan tot een andere contractvorm. De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten en eventuele nota’s, bevatten een nadere omschrijving van het aan te besteden werk.

Over het gebouw. 

In de Oudemanhuispoort is beoogd een aantal verschillende functies te huisvesten: kantoren en onderwijs- en onderzoeksruimten voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), de aula van de UvA, studieplekken, het centrale logistieke punt voor het Universiteitskwartier en een inpandige fietsenstalling.
Om het beoogde programma in te passen in het gebouw en de gebouwstructuur te verbeteren is in het Masterplan een voorstel gedaan voor gedeeltelijke sloop/nieuwbouw van het complex (in totaal circa 7.500 m² bvo aan niet-monumentale gebouwdelen).

In 1960 was de Oudemanhuispoort al eens grondig gerenoveerd. Dat was toen onder leiding van de architecten J. Leupen en H. in ‘t Hoen. Er werden nieuwe collegezalen toegevoegd, waarvoor de aula uit 1877 werd gesloopt. Daarbij werd het beeld van de godin Pallas Athena verplaatst van een nis in de aula naar de grote hal. In 1998 werd er door de architect Francine Houben, van Mecanoo, een masterplan gemaakt voor toekomstig gebruik.[1]

 

http://www.icc-hofmann.de/NewsTicker/201910/ausschreibung-481863-2019-NL.txt

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=108913&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *