Friese veiligheidsregio houdt marktconsultatie crowd management software – Aanbestedingsnieuws

Friese veiligheidsregio houdt marktconsultatie crowd management software

De veiligheidsregio Friesland houdt een marktconsultatie voor een Crowd mangementsoftware systeem incl. bijbehorende dienstverlening. De Aanbestedende dienst wenst met deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden in de markt om zo tot een goed programma van eisen te komen voor de op te starten aanbesteding.

Veiligheidsregio Fryslân VRF wil ook een crowdmanagementplan. Zij vinden het van belang om te weten wat de maximale toelaatbare capaciteit aan bezoekers is per hotspot, hoe de mensenstromen zich organiseren, welke risico’s naar voren treden en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Het crowdmanagementplan richt zich breder dan alleen de Elfstedenroute. Het richt zich op de directe lijnen tussen het bron-, en het effectgebied, van een stad tot aan interprovinciaal niveau. Denk hierbij aan steden/gemeenten die dienen als overige aanwezige evenementenlocaties (zoals de uitwijksteden/dorpen Heerenveen en Drachten) of als verkeersknooppunt zoals Zwolle.

Het plan bestaat uit de volgende uitgangspunten:
-VRF wil een regionaal plan, waarbij er duidelijk is waar de grens ligt met lokale plannen en afstemming tussen de lokale en regionale maatregelen;
– De bevelsstructuur en maatregelen inclusief verantwoordelijkheden en het mandaat zijn voor iedereen helder;
– Circulatie tussen hotspots is geen uitgangspunt. De plannen richten zich in hoofdzaak op de instroom en uitstroom van bezoekers;
– De visie is gericht op interregionaal niveau. Het is van belang om het gehele effectgebied in kaart te brengen, waarbij dit provinciegrenzen zal overschrijden.

fragment #1561039 ©Wilfred Koops 2005
op cit. https://www.freeimages.com/nl/photographer/madubina-48122


– Grofmazige data (max. aantallen bezoekers per locatie) wordt door iedere gemeente aangeleverd als input voor het integraal crowdmanagementplan en het mobiliteitsplan;
– Er is een uniforme monitoring van publieksstromen door de afzonderlijke gemeente.
– Iedere gemeente heeft haar eigen crowdmanagementknelpunten en planvorming o.b.v. de geconformeerde methodiek DIM-ICE inzichtelijk
– De calamiteitenroutes zijn gegarandeerd (≠ volledig vrijhouden), ook de reguliere (thuis)zorg kan doorgaan

Ook vindt men het belangrijk om te weten wanneer welke informatie nodig is uit de hotspots om regionaal wel of geen actiepunten uit te hoeven voeren. Uit de beantwoording moet blijken welke maatregelen genomen kunnen worden en wat de effecten zijn. De maatregelen en sturingselementen moeten reëel uitvoerbaar en realistisch zijn. VRF ziet hier graag twee versies van terug: een crowdmanagementplan per stad en/of gemeente en een integraal crowdmanagementplan waar er uniformiteit qua format
aanwezig is, zodat de plannen stapelbaar zijn. Bij elke gemeente zijn er plannen aanwezig die zich richten op de Elfstedentocht.

VRF wil van een softwaresysteem gebruik maken dat visueel inzichtelijk maakt waar en hoeveel bezoekers aanwezig zijn. Het is belangrijk dat het softwaresysteem een zeer actueel beeld (real time) weergeeft van de situatie. Met deze software moet ook kunnen worden (bij)gestuurd op mensenmassa’s, verkeersmanagement en -mobiliteit. Daarnaast moet weergegeven worden welke mogelijkheden voor de (bij)sturing er beschikbaar zijn en wat de effecten hiervan zijn

Bron: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225357

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *