EU Commissie pleit voor instellingen voor coördinatie en toezicht op aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

EU Commissie pleit voor instellingen voor coördinatie en toezicht op aanbestedingen

De Europese Commissie pleit voor instellingen die aanbestedingen tussen organen op verschillende niveau’s combineren. Dat blijkt uit een Medeling van de Commissie van 16 november 2016, COM (2016) 725 over de jaarlijkse groeianalyse van de Europese economie. De instellingen moeten schaalvoordelen tot stand brengen, klachten van ondernemingen behandelen en controle uitoefenen op overheidsopdrachten.

Daarnaast bepleit de Commissie voor “onberispelijke integriteit en transparantie” van overheidsinkopers. Moderne systemen voor overheidsopdrachten vereisen ook overheidsafnemers met inzicht in de economische gevolgen van hun werkzaamheden.

Er moeten instellingen bestaan om de aanbestedingen te coördineren tussen organen op verschillende niveaus teneinde schaalvoordelen tot stand te brengen, klachten door ondernemingen te behandelen en controle uit te oefenen op overheidsopdrachten. Er moet gezorgd worden voor processen om corruptie en collusie tussen leveranciers te voorkomen en daadkrachtig op te treden tegen oneerlijke aanbestedingen. Voorts is het in sommige lidstaten waar staatsbedrijven een tastbaar effect op de economie uitoefenen, belangrijk om te zorgen voor passende bestuursstructuren om zo goed mogelijk bij te dragen tot de economische ontwikkeling.

Bron: COM(2016) 725 final, 16 november 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *