Engineer & Construct nieuwbouw ‘De Duinvlinder’ Almere – Aanbestedingsnieuws

Engineer & Construct nieuwbouw ‘De Duinvlinder’ Almere

Impressie: ©gemeente Almere

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever een ‘Engineer&Construct’ overeenkomst sluiten met één marktpartij. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen (het Technisch- en Uitvoeringsgereed (TO-UO)) ontwerp (vanaf het door opdrachtgever aangeboden Definitief Ontwerp)- en uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de basisschool + gymzaal De Duinvlinder. De te selecteren marktpartij wordt integraal verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de uitvoering.

Marktpartijen worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanmelding te doen met inachtneming van de eisen en wensen ten aanzien van de aanmelding, de informatie over de gegadigde, de levering, de dienstverlening, de voorwaarden en enkele andere aspecten.

De opdrachtnemer verplicht zich om hieronder genoemde ontwerpende partijen als voorgeschreven onderaannemer te contracteren. Dit betreffen ontwerpende partijen voor de verdere uitwerking van het aangeboden DO tot een Technisch en Uitvoeringsgereed Ontwerp. De offertes van de betreffende ontwerpende partijen worden in de gunningsfase door opdrachtgever aan inschrijvers verstrekt. Op basis van deze offertes zal opdrachtnemer een overeenkomst met de ontwerpende partijen aangaan. Deze overeenkomsten hebben betrekking op alle ontwerpwerkzaamheden voor de uitwerking van een Technisch en Uitvoeringsgereed Ontwerp. De ontwerpende partijen zijn:

  • Architect: LKSVDD;
  • Constructeur: Pieters bouwtechniek, vestiging Zwolle;
  • Installatieadviseur: Bongers/Jansen te Gaanderen

De gemeente heeft voor deze contractvorm gekozen om optimaal gebruik te maken van de expertise van uitvoerende partijen. Dat geldt voor optimalisatie in het ontwerp, maar ook voor de fasering en aanpak op de bouwkavel. Doordat bovendien uitvoeringsontwerp, bouwvoorbereiding en uitvoering bij één en dezelfde opdrachtnemer in opdracht wordt gegeven, zal er sprake zijn van een soepele overgang
van alle fases, die naar verwachting verkorting van doorlooptijd tot gevolg zal hebben.

Deze aanbesteding richt zich op het (technisch- en uitvoeringsgereed) ontwerp en de realisatie van de Duinvlinder. De omvang van het onderwijsgebouw bedraagt ca. 2.600 m2 (inclusief gymzaal). Het betreft een (eenmalige) overheidsopdracht. Achttien maanden na start opdracht (vanaf uitwerking Technisch Ontwerp) moet de school gebruiksgereed opgeleverd worden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *