ENG-Diensten AVROTROS en BNNVARA – Aanbestedingsnieuws

ENG-Diensten AVROTROS en BNNVARA

Illustratie: pixabay.com

De aanbestedende dienst draait naast studio-opnames ook opnames op locatie (zowel in binnen als buitenland), dit zijn de zogeheten ENG-diensten. ENG-diensten creëren audio(visuele) content voor landelijke publieke omroep ten behoeve van aanbestedende dienst. ENG-Diensten besteden zij uit aan zowel grote (facilitaire) organisaties als kleine(re) gespecialiseerde bedrijven. Hierbij worden door aanbestedende dienst twee soorten ENG-Diensten van elkaar onderscheiden: generieke en
specifieke ENG-Diensten. AVROTROS heeft in 2018 een aanbesteding afgerond voor ENG-Diensten. De raamovereenkomsten met de huidige raamcontractanten lopen af op 31 december 2022.  BNNVARA heeft in 2019 een aanbesteding afgerond voor ENG-diensten. De raamovereenkomsten met de huidige raamcontractanten lopen af op 31 december 2022. BNNVARA heeft nog één optiejaar qua verlenging, maar wenst daar geen gebruik van te maken. Deze aanbesteding richt zich op de generieke ENG-Diensten. ENG-Diensten worden als generiek beschouwd wanneer de ENG-Diensten binnen een programma of project uitwisselbaar zijn. Met andere woorden: Voor het uitvoeren van generieke ENG-Diensten worden naast goed vakmanschap geen specifieke kwaliteiten en/of inhoudelijke kennis gevraagd, waardoor een ander team de ENG-Diensten kan overnemen zonder dat dit leidt tot kwaliteitsverlies van het programma.

De opdracht voor generieke ENG-Diensten is te splitsen in de volgende onderdelen:
1. Portable audio- en videoapparatuur met twee personen voor de bediening (geluid en camera);
2. Portable audio- en videoapparatuur met geluidsmens;
3. Portable audio- en videoapparatuur met cameramens;
4. Portable audio- en videoapparatuur zonder geluids-/cameramens.
Zie ook het Programma van Eisen voor alle inhoudelijke eisen ten aanzien van deze ENG-Diensten. Dit Programma van Eisen geldt voor beide Percelen.

De Opdracht is verdeeld in twee percelen, te weten:
Perceel 1 – AVROTROS
Alle Diensten voor AVROTROS worden binnen de Raamovereenkomsten van dit Perceel via Minicompetities verdeeld.
Perceel 2 – BNNVARA
Alle Diensten voor BNNVARA worden binnen de Raamovereenkomsten van dit Perceel via Minicompetities verdeeld.
Deze perceelindeling is tot stand gekomen, omdat BNNVARA en AVROTROS op deze manier de gewenste marktpartijen aan zich kunnen binden, passend bij de eigen missie en visie. Daarnaast maakt aanbestedende dienst het op deze manier toegankelijker voor de MKB-partijen binnen deze markt. Er zijn geen restricties voor de percelen waarop een inschrijver mag inschrijven; het staat de inschrijver vrij om zelf te kiezen op welke percelen hij gaat inschrijven.

De opdrachtgever heeft het voornemen om raamovereenkomsten af te sluiten per perceel. De af te sluiten overeenkomsten voor beide percelen hebben een initiële looptijd van twee jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomsten zijn 1 januari 2023 en eindigen van rechtswege op 31 december 2024 zonder verlenging. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met een jaar.

Bron: Tenderned woensdag 3 augustus 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268958

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *