Edam-Volendam zoekt ingenieurs voor kademuren – Aanbestedingsnieuws

Edam-Volendam zoekt ingenieurs voor kademuren

De gemeente Edam-Volendam heeft een aanbesteding geplaatst voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor het ontwerpen en technisch uitwerken van projecten met kademuren. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure (Europese procedure
met voorselectie) onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt

De doelstelling van deze aanbesteding is het sluiten van één raamovereenkomst met één Opdrachtnemer welke de gemeente kan ondersteunen bij ontwerpwerkzaamheden en een technische uitwerking kunnen verzorgen van projecten. De indicatieve maximale opdrachtwaarde is €2.575.000. Deze bestaat uit: • indicatieve opdrachtwaarde van de initiële scope: €575.000; • indicatieve opdrachtwaarde van de optionele scope (opties + verlenging): €2 mln. Aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts indicatief.

De gemeente heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met 3 keer stilzwijgend te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2028.

Kwaliteit wordt beoordeeld door middel van een beschrijving van uw firma met daarin tenminste de volgende aspecten:
• De mate waarin de werkzaamheden integraal binnen het moederconcern en met eigen personeel van de inschrijver kunnen worden uitgevoerd en de mate waarin de inzet van de benodigde capaciteit kan worden gegarandeerd;
• De ervaring met waterbouwkundige werkzaamheden in stedelijk gebied;
• De ervaring met omgevingsmanagement van infrastructurele werkzaamheden in stedelijk gebied.

Aard van de projecten:
• Kademuur vernieuwingen (430– 2300m);
• Vervanging van beschoeiingen (240m);
• Dijkherstel +aanleg (445m);
• (Her)inrichting openbare ruimte (15.000-20.000m2);
• Klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte;
• Renovatie brug (vooralsnog 1 stuks).

Bron: Tenderned, 18 februari 2024 en de selectieleidraad
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326438

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *