E en W installatiewerken Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

E en W installatiewerken Eindhoven

Foto: pixabay.com

De gemeente Eindhoven wil de aan haar gebouwen voorkomende elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden in een drie- tot zestal raamovereenkomsten vervatten. De werkzaamheden worden in eerste instantie uitgezet door de afdeling Vastgoed van de gemeente Eindhoven. Het kan voorkomen dat gedurende de looptijd van de overeenkomsten aan de opdrachtgever gelieerde afnemers van de overeenkomsten gebruik gaan maken, bijvoorbeeld de huurders van de gebouwen. Deze aanvullende opdrachten komen voor rekening en risico van de aanvullende opdrachtgevers. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht te verdelen in zes percelen. Gegadigden mogen inschrijven op minimaal één perceel en maximaal zes percelen. Gegadigden hoeven dus niet op beide disciplines in te schrijven. Inschrijvers kunnen maximaal één perceel per discipline gegund krijgen.

De perceelverdeling is ingedeeld op basis van discipline en vervolgens op gebouwtype:
Perceel ET 1: Onderwijsgebouwen en sportgebouwen.
Perceel ET 2 Cultuurgebouwen en Welzijnsgebouwen.
Perceel ET 3 RO en overige gebouwen.
Perceel WTB 1: Onderwijsgebouwen en sportgebouwen.
Perceel WTB 2 Cultuurgebouwen en Welzijnsgebouwen.
Perceel WTB 3 RO en overige gebouwen.
De percelenregeling op grond van de Aanbestedingswet artikel 2.18, is niet van toepassing

De geraamde waarde (excl. btw) van de opdracht bedraagt naar verwachting per perceel over de maximale looptijd van de
Raamovereenkomst (zes jaar):

• Perceel ET 1 : € 3.050.000,-
• Perceel ET 2 : € 2.830.000,-
• Perceel ET 3 : € 620.000,-
• Perceel WTB 1 : € 5.100.000,-
• Perceel WTB 2 : € 2.570.000,-
• Perceel WTB 3 : € 1.160.000,-

De raamovereenkomsten gaan in per 1 augustus 2022. De initiële contracttermijn eindigt op 31 december 2024. De opdrachtgever heeft tweemaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal twee jaar.

Bron: Tenderned maandag 25 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259879

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *