Duurzaam parkeerterrein gemeentehuis Dronten – Aanbestedingsnieuws

Duurzaam parkeerterrein gemeentehuis Dronten

Komende winter worden bij het gemeentehuis van Dronten 120 parkeerplaatsen overkapt met bijna 1100 zonnepanelen. Dit is een pilot van EFRO-project PowerParking (EFRO: Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Dit project heeft als doel om hernieuwbare energieopwekking, elektrisch laden en energieopslag slim te integreren.

De overkapping wordt gecombineerd met laadinfrastructuur en een batterij voor tijdelijke energieopslag. Naast de parkeerplaats wordt ook een deel van het loop- en fietspad bij het gemeentehuis overkapt.

Door hernieuwbare energieopwekking, elektrische laadpalen en energieopslag te koppelen aan het duurzaam gerenoveerde gemeentehuis met ook zonnepanelen op het dak, ontstaat er één slim en flexibel energiesysteem. Dit systeem maakt het mogelijk dat het duurzaam gerenoveerde gemeentehuis en het laden van auto’s energieneutraal worden.

“Een stap voorwaarts in de energietransitie”, zo noemt Flevoland het in een persbericht.

En wel op vier manieren: bijdrage aan aandeel hernieuwbare energieopwekking, tegengaan van overbelasting van het energienetwerk, duurzaam driedubbel grondgebruik met parkeren, opwekken en laden en een stimulans van elektrische mobiliteit. Ook neemt de gastvrijheid van het parkeerterrein toe door de mogelijkheid van overdekt parkeren en eenvoudig laden voor automobilisten. De laadinfrastructuur is namelijk zowel voor openbaar laden als voor de elektrische voertuigen van de gemeente zelf.

Oorspronkelijk zou het project uitgevoerd worden op Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark. Daarom kijken ook zij uit naar de resultaten van deze pilot bij gemeentehuis Dronten. Zij nemen deze bevindingen graag mee in de uitvoering van het duurzaam energiesysteem op hun parkeerterreinen. Zo kunnen zij met de projectpartners van PowerParking versneld invulling geven aan de duurzame inzet van hun parkeerplaatsen zodra de opening van de luchthaven definitief mogelijk wordt.

©Dronten 2020

De partners in het EFRO-project PowerParking zijn: provincie Flevoland, gemeente Dronten, TU Delft, Eneco, Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, Alfen en Pontis Engineering.

Zij zijn het erover eens dat dit slimme en flexibele energiesysteem op een innovatieve manier bijdraagt aan de energietransitie. Het EFRO-project wordt gefinancierd vanuit het Kansen voor West II-programma, met cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Flevoland en alle partners. Nadat Kansen voor West de uitvoering in Dronten formeel heeft goedgekeurd, kan de uitvoeringsfase starten.

Bron: Flevoland, 24 juni 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *