Doortrappen regio Amsterdam aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Doortrappen regio Amsterdam aanbesteed

Foto: Pexels.com

De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen (65+) in de regio flink gestegen. Het aantal ernstig gewonden is tussen 2007 en 2016 meer dan verdubbeld (SWOV, 2018). De urgentie om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid onder deze doelgroep te verbeteren is hoog. De Vervoerregio Amsterdam en de regiogemeenten willen om deze reden starten met het verkeersveiligheidsprogramma Doortrappen.

Het programma Doortrappen is ontwikkeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en richt zich op gedragsinterventies bij fietsende ouderen om het aantal ongevallen binnen deze doelgroep te reduceren. Door middel van deze aanbesteding zoekt de Vervoerregio Amsterdam naar een partij die de uitvoering van het programma binnen de regio en voor de gemeenten kan coördineren en uitvoeren.

Het budget voor deze opdracht is € 3.000.000,- zonder BTW. De looptijd van de opdracht 6 jaar met een mogelijkheid verlenging van 4 maal één jaar, moet gelezen worden als 2 jaar met 4 mogelijke verlengingen. Opmerkelijk is dat in 2011 toenmalig Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz aangaf  dat volgens haar een opfriscursus verkeersveiligheid zou kunnen helpen. In 2013 startte de fietsersbond een enquête naar het gedrag van jongeren in het verkeer ten opzichte van ouderen. De schuldvraag wisselt dus nogal eens.

Schultz zei ook in 2011 dat er misschien door provincie en gemeenten veiliger fietspaden moeten worden aangelegd. Nu worden er inderdaad tegen de regels in door gemeenten en andere overheden gevaarlijke situaties bewust geschapen. Onoverzichtelijke rotondes, optische wegversmallingen, rare oversteken, onder het mom een gevaarlijke situatie laat mensen snelheid minderen. (Niet dus) . Dan kan er maar één conclusie zijn, er moet er een duidelijke analyse komen van al die ongelukken, niet alleen het aantal.

Bron: Tenderned 22 juli 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171299

Zie verder ook:  https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Doortrappen

dat onder meer vermeldt over het programma:

Op dit moment werkt Doortrappen aan het optimaliseren van het programma. Dit gebeurt samen met de provincies Gelderland, Utrecht, Overijssel, Friesland, Zuid-Holland, de vervoerregio Amsterdam en een aantal gemeenten, waaronder Goes, Amsterdam en Enschede. Zodat in 2019 door veel meer gemeenten Doortrappen lokaal uitgevoerd kan worden.

Gemeenten die ook aan de slag willen met Doortrappen, kunnen verder kijken op de website of zich aanmelden via de mail: info@doortrappen.nl. Of bekijk de filmpjes: over de methode Doortrappen en over de pilot in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *