Dode hoek lessen in provincie Utrecht (raar!) – Aanbestedingsnieuws

Dode hoek lessen in provincie Utrecht (raar!)

Foto: Pixabay.com

Met het project dode hoek lessen voor het basisonderwijs beoogt de provincie Utrecht bij te dragen aan het realiseren van haar doelstelling voor verkeersveiligheid. Deze doelstelling is vastgelegd in het Mobiliteitsplan 2015-2028 (ter informatie toegevoegd bij de documenten bij deze aanbesteding op Tenderned en is ook via de website van de provincie te vinden) en luidt

“Minder is beter”: tussen 2015 en 2028 is er een continue dalende trend zichtbaar in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden.

Het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2019-2023 bevat hiervan de uitwerking. De opdracht bevat de werving van scholen voor deelname aan dit project en de uitvoering van de hierna beschreven werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat gedurende de komende schooljaren per leerjaar ófwel alle leerlingen van groep 7 ófwel de leerlingen van groep 8, van alle basisscholen een uitvoering van een dode hoek les meemaken vóórdat zij naar het vervolgonderwijs gaan.

Leerdoelen van een dode hoek les

  • Leerlingen kennen de gevaren van de dode hoek en kunnen ze ook benoemen en weten actief te handelen nabij een voertuig met een dode hoek om hun levenskansen te verhogen;
  • Ze kunnen ook aan anderen duidelijk maken waarom het veiliger is om rechts en ruim achter (of voor) een voertuig met een dode hoek te blijven;
  • Daarnaast weten de leerlingen dat de dode hoek niet alleen een gevaar vormt bij vrachtwagens, maar bij al het (gemotoriseerd) verkeer.

De opdrachtnemer geeft minimaal vier keer per jaar een duidelijk overzicht aan de opdrachtgever van de stand van zaken. Deze overlegkosten (en eventuele tussentijdse overleggen) zijn voor uw eigen rekening. De gemeente Utrecht volgt een eigen beleid in hun aanbod aan verkeerseducatie. Het staat u echter ook vrij om in de gemeente Utrecht ook uw lessen aan te bieden.

De ambitie van de provincie is om gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen, over vier jaar 60% van alle basisscholen te bereiken. Dat wil zeggen dat al deze basisscholen de dode hoek les liefst standaard opnemen in hun schoolrooster.

AN: Heeft u de quote gelezen, dat kan niet, terugkijken in de toekomst. Verder is het zo dat het afleren van slecht gedrag moeilijker is dan het aanleren van goed gedrag, dus is men rijkelijk laat als men pas in de zevende of achtste groep aandacht besteed aan het je veilig als bestuurder of voetganger bewegen in de openbare ruimte. Op hun “Loekie”fietsjes rijden ze al vanaf 4 jaar rond. Maar dan nog? Waarom besteedt de provincie geld er aan als TLN en Veilig Verkeer Nederland dit gratis doen met vrachtwagen en gastdocent.  https://www.veilig-op-weg.nl

En gaan we ook aanbestedingen zien voor lessen “niet door het rode licht rijden, richting aangeven, aandacht bij het verkeer houden, verlichting voeren, niet met je smartphone spelen,”om maar een paar aspecten te noemen.

Bron: Tenderned 30 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186325

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *