DJI houdt marktconsultatie ICT inmade productiebedrijven – Aanbestedingsnieuws

DJI houdt marktconsultatie ICT inmade productiebedrijven

DJI heeft een marktconsultatie ingezet voor het doorontwikkelen van productiebeheer en urenregistratie. Dat blijkt uit een aankondiging op Tenderned. In-Made overweegt in eerste instantie de inzet van een ICT-oplossing voor de

Foto: Pixabay.com/ElisaRiva

productiebedrijven van DJI ter ondersteuning van marketing, acquisitie en relatiebeheer. Deze marktconsultatie is daar primair op gericht.

Op langere termijn bestaat er de wens deze ICT-oplossing door te ontwikkelen voor ondersteuning van productieplanning, productie, voorraadbeheer, calculatie, inkoop en urenregistratie, dan wel te koppelen aan één of meerdere ICT-oplossingen die deze ondersteuning kunnen afdekken. Om te onderzoeken wat de markt te bieden heeft, doet In-Made deze marktconsultatie. Het gaat daarbij zowel over de ICT-oplossing, als om diensten voor inrichting, implementatie, onderhoud en beheer van die oplossing.

Uit de Aanbestedingsleidraad:

Wat is In-Made?
Gedetineerden in Nederland werken in de gevangenis bij In-Made. De naam In-Made, een
knipoog naar het Engelse “inmate”, is een verwijzing naar productiewerk in de
gevangenis. In-Made is de verzamelnaam van de 30 samenwerkende penitentiaire
productiebedrijven in Nederland en de serviceorganisatie In-Made onder het hoofdkantoor
van DJI. In de productiebedrijven werken gedetineerden 20 uur per week. In-Made wordt
vormgegeven door een (franchise) formule en In-Made is tevens de merknaam voor de
producten van de penitentiaire arbeid. Kern van de formule is het collectieve belang van
In-Made als sterk merk en uniform gezicht naar de markt, teneinde betere resultaten te
behalen.

en:

Deelnemers worden gevraagd de volgende vragen te beantwoorden:
1. Algemeen
a. Geef een algemene toelichting op de functionaliteiten in de applicatie.
b. Geef een algemene toelichting op de diensten die u aanbiedt voor inrichting en
implementatie.
c. Geef een algemene toelichting op de ondersteuningsdienstverlening bij de
applicatie voor onderhoud en beheer.
d. Is er een ondersteuningsteam (1e- en 2e-lijns) dat bereikbaar is in de Nederlandse
tijdzone?
e. Is de applicatie minimaal in de Nederlandse taal beschikbaar?
f. Zijn de diensten minimaal in de Nederlandse taal af te nemen?
g. Kent de applicatie beperkingen voor bepaalde branches en zo ja, licht deze toe?
h. Welk type (productie) organisaties gebruiken de applicatie zoal en bij welke
klanten draait het momenteel?
i. Is de applicatie een “Customer Off The Shelf” oplossing, met voldoende flexibiliteit
qua inrichting, waarin op een generieke wijze kan worden voorzien in de
gevraagde functionaliteiten?
j. Kan de applicatie in modules, los van elkaar, worden geïmplementeerd?
k. Hoe verloopt een implementatietraject?
l. Wat is de flexibiliteit in inrichten van de UI (dashboards) per rol en waarmee moet
rekening worden gehouden bij gebruik van die flexibiliteit?
m. Is de applicatie een ‘Cloud’ gebaseerde oplossing en/of een ‘On-premise’
oplossing?
n. Is de applicatie ook (beveiligd) op afstand toegankelijk via mobiele middelen
(laptop en/of tablet en/of telefoon)?
o. Kunt u een grove indicatie geven van de doorlooptijd voor configuratie en
implementatie?
p. Wat is de kostenstructuur voor aankoop, implementatie, licentie, onderhoud,
ondersteuning en beheer?
q. Wat is een vrijblijvende grove inschatting van de eenmalige kosten en de
terugkerende kosten per gebruiker?
2. CRM
a. Kunnen in de applicatie prospects duidelijk apart worden gehouden van, en pas
later worden doorgezet tot een klant (debiteuren en crediteuren)?
b. Kunnen in de applicatie daarnaast ook apart de leveranciers van onze
productiebedrijven in beeld worden gehouden?
c. Welke mogelijkheden biedt de applicatie ter ondersteuning van verkoop (o.a.
vergroten aantal aan prospect en klanten in relatie tot bestaande/oude klanten)?
d. Op welke wijze kan in de applicatie worden gedifferentieerd in bijvoorbeeld
land/regio/productiebedrijf/werkzaal en andere gegevens?
e. Welke mogelijkheden biedt de applicatie op gebied van AI in ondersteuning van
verkoop en inkoop?
f. Ondersteunt de applicatie ook een omnichannel werkwijze?
g. Is een 360 graden klantbeeld mogelijk in de applicatie?
h. Welke mogelijkheden biedt de applicatie voor het doorzoeken van klantgegevens
en daaraan gerelateerde ordergegevens?
i. Is er een klantportaal/inlog mogelijk voor klanten of onze productielocaties?
j. Welke mogelijkheden zijn er als we kijken naar een offerte volgsysteem (offerte –
order – levering – factuur)?
k. In hoeverre is de applicatie te koppelen aan social media (o.a. LinkedIn), om o.a.
de actualiteit van klantgegevens te blijven optimaliseren en de lead generatie te
vergroten?
Marktconsultatie ICT-oplossing voor In-Made productiebedrijven DJI | [datum]
Pagina 7 van 8
l. Welke mogelijkheden biedt de applicatie tot het registreren van contactmomenten
met zowel de interne- als externe klanten?
m. Welke mogelijkheden biedt de applicatie voor het agenderen/attenderen op (het
plannen van) contactmomenten, leadopvolging, offerte, productieopvolging?
n. Welke mogelijkheden biedt de applicatie tot het registreren en uitvoeren van
marketing campagnes?
o. Kent het programma zone indeling op basis van woonplaats gemeente provincie
of zelf te benoemen regio’s?
p. Welke inzichten kan de applicatie bieden als we kijken naar lead
times/orderstatus?
q. Welke type data kunnen worden vastgelegd in de applicatielos van de CRMgerelateerd data (voor productie, voorraad, …)?
r. Welke mogelijkheden biedt de applicatie om rapportages te generen op het
gebied van sales (percentage gescoorde/gemiste offertes, redenen daarvoor, dit
per klant-/productgroep)?
s. Welke mogelijkheden biedt de applicatie in het maken van sales-analyses en/of
tonen/aangeven van patronen in de sales-gegevens?
t. Welke mogelijkheden biedt de applicatie op het gebied van dasboarding per
functiegroep, per productiebedrijf of per individuele medewerker?
3. Productieplanning, productie, voorraadbeheer, calculatie en urenregistratie
a. Biedt de applicatie ook functionaliteit ter ondersteuning van productieplanning, en
zo ja, geef daarvan een beschrijving?
b. Biedt de applicatie ook functionaliteit ter ondersteuning van productie, en zo ja,
geef daarvan een beschrijving?
c. Biedt de applicatie ook functionaliteit ter ondersteuning van voorraadbeheer, en
zo ja, geef daarvan een beschrijving?
d. Biedt de applicatie ook functionaliteit ter ondersteuning van calculatie, en zo ja,
geef daarvan een beschrijving?
e. Biedt de applicatie ook functionaliteit ter ondersteuning van urenregistratie, en zo
ja, geef daarvan een beschrijving?
4. Managementinformatie
a. Welke mogelijkheden heeft de applicatie voor management/-stuurinformatie?
b. Biedt de applicatie mogelijkheden om zelf de stuurinformatie te personaliseren
(bijv. o.b.v. KPI’s)?
c. Is het mogelijk vanuit de applicatie rapportages te genereren:
i. op niveau (land/divisie/productiebedrijf/werkzaal/…);
ii. op eenheid;
iii. op een specifieke medewerker;
iv. op (specifieke nader te formuleren) regio’s.
d. Op welke wijze ondersteunt de applicatie het exporteren van data ten behoeve
van het maken van rapportages buiten de applicatie en wat zijn daarbij de
eventuele beperkingen/mogelijkheden?
5. Autorisaties
Zijn in de applicatie voldoende standaard rollen gedefinieerd én wat is daarbij de
flexibiliteit om daar zelf aanpassingen in aan te brengen en rollen aan toe te voegen?
6. Koppelingen/integratie, o.a.:
a. Biedt de applicatie standaardkoppelingen/integraties voor/met
i. KVK;
ii. MS-Office;
iii. Applicaties ter ondersteuning van productieplanning;
Marktconsultatie ICT-oplossing voor In-Made productiebedrijven DJI | [datum]
Pagina 8 van 8
iv. Applicaties ter ondersteuning van productie;
v. Applicaties ter ondersteuning van voorraadbeheer;
vi. Applicaties ter ondersteuning van calculatie;
vii. Applicaties ter ondersteuning van urenregistratie.
viii. B2B platformen
b. Welke andere standaardkoppelingen biedt de applicatie of kunnen worden
afgenomen als aanvulling op de applicatie, ook eventueel CRM gerelateerd? Geef
een korte uitleg van te koppelen applicaties.
c. Zijn er specifieke apps of koppelingen ontwikkeld voor voor de applicatie en welke
zijn dit?
d. Biedt de applicatie koppelingsmogelijkheden op basis van open standaarden en/of
API’s?

Bron: Tenderned, 5 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/325059

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *