Dijkgraaf Limburg wil meer ruimte bij aanbestedingen voor klimaatinnovaties – Aanbestedingsnieuws

Dijkgraaf Limburg wil meer ruimte bij aanbestedingen voor klimaatinnovaties

Dijkgraaf Patrick van der Broeck uit Limburg roept de overheid op om bij aanbestedingen extra ruimte te bieden voor de toepassing van nieuwe concepten. Dat zei hij bij het symposium Hitte zonder Stress, in Roermond afgelopen 24 oktober. Als voorbeeld geeft hij daarvan de innovatieve verbetering van dijken, de verbreding van beekdalen, de vergroting van bestaande opvangbekkens en herintroductie van graften, om water te bufferen door middel van een glooiend landschap.

Zo moet het watersysteem in Limburg beter opgewassen zijn tegen wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering. Dijkgraaf Patrick van der Broeck roept ook de bouwsector op tot meer klimaatinnovaties. Als voorbeeld noemt van der Broeck het ingepakte dijk-concept van Dura Vermeer en Ploegam in Ooijen-Wanssum. De dijkvernieuwing won vorige maand een prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Daar wordt door de aanleg van nieuwe dijken en de heropening van de Oude Maasarm beschermd tegen hoogwater. De dijken gaan naadloos over in de omgeving door extra aangebrachte grond.

Van den Broeck:

“Daardoor ontstaat ook meer nuttig te gebruiken grond voor boeren, terwijl een dijk er normaal maar ligt te liggen. En het is goedkoper, want de extra grond komt uit de hoogwater-geulen die er zijn gegraven. Die grond hoeft dus niet te worden afgevoerd.”

 

Bron: Ooijen-Wansum/ Bouwend Nederland 25 oktober 2018

© Ooijen-Wanssum 2018 Zie https://www.ooijen-wanssum.nl/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *