Detron wint aanbesteding smartphones provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Detron wint aanbesteding smartphones provincie Utrecht

Foto: Detron.nl

Detron uit Veenendaal heeft een aanbesteding gewonnen voor de levering van smartphones in Utrecht. Voor het functioneren van de Provincie Utrecht is het essentieel dat in ieder geval haar vaste medewerkers voorzien zijn van een smartphone. De levensduur van het merendeel van de nu in gebruik zijnde smartphones is aan het einde van de levensduur.

Daarom heeft de provincie Utrecht een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven en conform de openbare procedure één (1) Opdrachtnemer gecontracteerd voor de levering van ongeveer 850 Smartphones inclusief toebehoren, dienstverlening en garantieafhandeling.

Voor het eerste deel van de Opdracht, de vervanging van de Smartphones, wordt kort na gunning overgegaan tot aanschaf van circa 600 Smartphones. Na de directe vervanging zal gedurende de Raamovereenkomst extra Smartphones besteld worden.

Naast de vervanging van de Smartphones wenst de Provincie Utrecht ontzorgd te worden bij het afhandelen van schades en reparaties van de Smartphones en accessoires. De bij de ontzorging horende dienstverlening door de inschrijver maakt onderdeel uit van het te sluiten contract. Eventuele retourname, zoals bijvoorbeeld inruil of terugkoop, van gebruikte maar nog bruikbare Smartphones valt ook binnen deze scope.

Er was één andere inschrijver.

Bron: Tenderned, 8 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *