De werkelijke betekenis van artikel 2.82 Aanbestedingswet – Aanbestedingsnieuws

De werkelijke betekenis van artikel 2.82 Aanbestedingswet

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) laat weten in antwoord op kamervragen van Kamerlid Bruins van de VVD, dat artikel 2.82 inderdaad bedoeld is om gehandicapten aan het werk te helpen. Ze benadrukt daarbij dat dat niet betekent “dat een opdracht rechtstreeks gegund kan worden aan een organisatie die onder de reikwijdte van het artikel valt. De gunning moet alsnog plaatsvinden door middel van een aanbestedingsprocedure, georganiseerd tussen de tot de procedure toegelaten organisaties.”

 

Haarkloven met definities, de stoplap “ik merk ten overvloede nog op dat”, leidt precies dat in waar het om gaat. Te weten, dat in de praktijk opdrachten rechtstreeks aan het SW-bedrijf worden gegund met als argument artikel 2.82 Aanbestedingswet. Dat laatste zou flagrant in strijd zijn met Europese aanbestedingsregels die de mededinging tussen gewone bedrijven in bijvoorbeeld de schoonmaak, schoffelen of koeriersdiensten aan de ene kant en de keihard daarmee concurrerende sociale werkplaats. Zo’n sociale werkplaats krijgt namelijk een vergoeding (loonkostensubsidie) voor het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking. Daar valt niet tegenop te concurreren.

bron:wetten.nl dd. 27/9/18

Dat onderscheid met tussen aan de ene kant * toch gewoon rechtstreeks gunnen aan het SW-bedrijf door de gemeente *en wat de precieze betekenis van 2.82 Aanbestedingswet dan wel is, maar in elk geval niet rechtstreeks gunnen aan het SW-bedrijf, ook al gaat het toch rechtstreeks naar het SW-bedrijf, is nogal dunnetjes. Het gevolg is dat er veel zinnen nodig zijn, om dit vreselijk genuanceerde verschil uit te leggen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beantwoording van vraag drie:

Artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 biedt overheden mogelijkheden om bij aanbestedingen alleen sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, te laten meedoen. Artikel 2.82 biedt gemeenten uitdrukkelijk niet de mogelijkheid opdrachten onderhands te gunnen aan het ‘eigen’ SWbedrijf, maar ze kunnen op deze manier wel bevorderen dat de opdracht naar een ‘sociale onderneming’ gaat.

Aanbestedingsnieuws vat het maar even samen: Het biedt de mogelijkheid om sociale werkplaatsen te laten meedoen in concurrentie met gewone schoonmaakbedrijven. Maar niet om de opdracht onderhands te gunnen aan sociale werkplaatsen. Maar wel om dat te bevorderen. Maar niet meteen weg te geven. Maar wel dat makkelijk mogelijk te maken. Maar niet dat het eigenlijk niet anders kan, dan dat je het weggeeft. Maar wel dat het eigenlijk niet heel veel heel erg anders kan, dan dat je het weggeeft. Maar niet helemaal niet.  (ad inf). Duidelijk zo?

Een andere prangende vraag die op de lippen brandt van vele te werk gestelde bijstandgerechtigden, wanneer kan ik nou doorstromen naar een echte baan? De doelstelling van Mark Rutte was 125.000 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe gaat dat in zijn werk? Bruins vraagt er ook naar.

Erkent u dat bij de banenafspraak een fors deel van de gerealiseerde garantiebanen via detacheringsconstructies wordt ingevuld?

Dat is even een weetje. Hoe worden die mmeatd’ers dan uitbetaald? Dat is door de branchevereniging der werkplaatsen, de Nevi van de sociale werkplaatsen zeg maar, al opgelost. Volgens Cedris, de vereniging van de sociale werkplaatsen, is detachering een succesvolle manier om mensen met een beperking aan de slag te helpen bij gewone bedrijven. Het formele werkgeverschap ligt dus bij de sociale werkplaats. Die zorgt voor de begeleiding en administratieve rompslomp, terwijl de ondernemer een inleenvergoeding moet betalen. Hier wordt het haarfijn uitgelegd, met de reprimandes van de SER erbij.

https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsinactiviteit/wet-sociale-werkvoorziening-wsw

Wat antwoordt mevrouw Keijzer op dit weetje?

De ingeleende mensen uit de doelgroep worden bij iedere meting opnieuw toegedeeld aan de sectoren op basis van de verdeelsleutel inleenverbanden. Deze wordt vastgesteld op basis van objectief, representatief onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2017 42% van het totale aantal banen gerealiseerd is via
inleenverbanden.

https://www.trouw.nl/samenleving/politiek-denkt-te-makkelijk-over-het-helpen-van-arbeidsgehandicapten~a578f010/

De Goede Zaak: “Medewerkers Haeghe Groep doen extra hun best om tot goede prestaties te komen”

Vragen over Participatieplaatsen Haeghe Groep

Haeghe Groep in top 3 sociale werkbedrijven

“ik heb ook wat faalangsten”:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *