CvA: motiveringsgebrek gunningsbeslissing: geen opschortende termijn – Aanbestedingsnieuws

CvA: motiveringsgebrek gunningsbeslissing: geen opschortende termijn

Als een aanbestedende dienst heeft nagelaten de relevante redenen voor haar gunningsbeslissing mee te delen, kleven er zodanige motiveringsgebreken aan de mededeling van die gunningsbeslissing; dat die mededeling “volstrekt geen houvast biedt om te kunnen beoordelen of het zinvol is om een juridische procedure aanhangig te maken.” Dat overweegt de Commissie van Aanbestedingsexperts. Door het motiveringsgebrek gaat de opschortende termijn niet lopen.

Dat wordt geconcludeerd in een aanbeveling van de Commissie van Aanbestedingsexperts die gepubliceerd is op 7 februari 2017. De aanbeveling zelf dateert van juni 2016. In het geschil draait het om een opdracht voor het ontwerpen en uitvoeren van geluidsschermen. Die opdracht is nationaal aanbesteed.

In de gunningsbeslissing zijn volgens de CvA niet alle relevante redenen voor die gunningsbeslissing meegedeeld. “Onder meer ontbreken in de mededeling van de gunningsbeslissing de scores van de winnende inschrijving alsmede de kenmerken en relatieve voordelen van die inschrijving.” De klacht over een motiveringsgebrek is gegrond, aldus de Commissie.

In aanbevelingsoverweging 5.2.4 overweegt de Commissie

De Commissie is van oordeel dat – nu beklaagde heeft nagelaten de relevante redenen voor haar gunningsbeslissing op te nemen in haar e-mails van 26 mei en 11 juni 2015 (zie immers de behandeling van klachtonderdeel 2 in 5.5 hiervoor) – er zodanige motiveringsgebreken aan de mededeling van die gunningsbeslissing kleven dat die mededeling een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver volstrekt geen houvast biedt om te kunnen beoordelen of het aanhangig maken van een juridische procedure zinvol is. De consequentie daarvan is dat de opschortende termijn van artikel 2.27.2 ARW naar het oordeel van de Commissie nóch op 26 mei 2015 nóch op 11 juni 2015 is ingegaan. De Commissie verwijst in dit verband naar haar eerdere Advies 138 (zie de overwegingen 5.9.4 t/m 5.9.6).

Zie verder de uitspraak:

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/160610_-_advies_280_-.pdf

en vakliteratuur over motiveringsgebreken:

http://vhadvocaat.nl/blog/wat-mag-je-van-motivering-gunningsbeslissing-verwachten/#.WJyQRfnhDIU

en

http://dirkzwagerams.nl/2014/04/25/motivering-van-de-gunningsbeslissing-praktische-tips/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *