CROW: Voorlichting duurzaamheid en vervoer niet adequaat – Aanbestedingsnieuws

CROW: Voorlichting duurzaamheid en vervoer niet adequaat

[Euro6] Criteriadocument 2011 ©ZaZ 2017
Het CROW merkt op dat de aanbestedingen belemmerend werken voor de innovatie en dat er steeds meer besef is dat prijs en kwaliteit goed met elkaar in verhouding moeten zijn. Daarom zou er een goede voorlichting moeten zijn, waar het nu aan ontbreekt. Dat stelt het CROW in een hoorzitting over doelgroepenvervoer bij de VWS-commissie van de Tweede Kamer.

Het CROW blijkt daarom te werken onder meer aan een
• Kostenberekeningstool voor doelgroepenvervoer (i.h.k.v. AMvB inkoop vanuit de Wmo);
• MKBA doelgroepenvervoer (levert een analysekader voor verschillende pilots);
• Modelbestek doelgroepenvervoer (voorbeeldbestek voor aanbesteding);
• Digitaal platform doelgroepenvervoer (centrale landingsplaats voor alle kennis);
• Smaakmakers doelgroepenvervoer (community van koplopers in het werkveld);
• Landelijke dag collectief vervoer (combinatie van ov en doelgroepenvervoer);
• Inventarisatie en analyse van praktijkvoorbeelden, en verspreiding hiervan.

Het CROW geeft daarbij aan dat zijn inspanningen hierin maar begrensd zijn. Het CROW is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de Grond, -Weg en Waterbouw dat ook een platform voor Verkeer en Vervoer heeft. Het instituut pleit daarom voor een breed kennisprogramma en een intensivering van de voorlichting.  Het Rijk zou voorlichting aan decentrale overheden en zorginstellingen over het inkopen van zorgvervoer door het onafhankelijke CROW met een groter jaarbudget moeten steunen.

Woordvoerder Ludo Huisman, directeur van TenderPeople onderschrijft de conclusies van het CROW over de gebrekkige voorlichting over aanbestedingen: “Het is daarom jammer dat de duurzaamheidscriteria voor doelgroepenvervoer (red. de PIANOo criteriadocumenten) voor het laatst zijn geactualiseerd in 2011.”

Ook de brancheorganisatie KNV (Koninklijke Nederlandse Vervoerders) onderschrijft dat de voorlichting aan gemeenten op het gebied van aanbesteden en doelgroepenvervoer beter kan.  “Alle inspanningen en goede bedoelingen leverden nog onvoldoende op. De voorlichting moet daarom worden geïntensiveerd.”

Bron: Hoorzitting Commissie VWS, Tweede Kamer, 16 januari 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *