CRM systeem Kamer van Koophandel – Aanbestedingsnieuws

CRM systeem Kamer van Koophandel

Foto: Pixabay.com

Voor het klantencontact maakt KVK op dit moment gebruik van SageCRM. KVK wenst een nieuw CRM systeem te kopen inclusief implementatie en consultancy om de volgende redenen:
Goede interactie met klantrelaties mogelijk te maken, zowel voor de registerdienstverlening van KVK als voorlichtingstaak.
Het opruimen van legacy binnen het KVK-landschap;
Door implementatie van het nieuwe CRM worden de performanceproblemen met het huidige Sage-CRM opgelost.
Uitgebreide informatie staat beschreven in de vraagspecificatie. In het PvE_PvW functioneel en PVE_PvW Non functioneel staan alle eisen waaraan een inschrijver moet voldoen. U dient per eis in de gele kolom “Voldoet aan eis/wens (J/N)” aan te geven dat u hieraan kunt voldoen. Het niet voldoen aan een eis (d.m.v. het invullen van ”nee” bij een eis in kolom “Voldoet aan eis/wens J/N”) zal leiden tot uitsluiting van de inschrijving.
Bovenstaande is alleen van toepassing op niet optionele eisen zijnde in het PvE_PvW functioneel totaal 627 eisen en in het PVE_PvW Non functioneel totaal 175 eisen.

In het PvE_PvW functioneel kan in de gele kolom “Realisatie eis/wens met standaard functionaliteit (J/N)” aangeven worden of de “eis” als standaardfunctionaliteit wordt aangeboden.
Let op. Van de totaal 627 eisen dienen minimaal 495 eisen aangeboden worden als standaardfunctionaliteit (Knock-out). Het niet voldoen aan de voorgaande eis zal leiden tot uitsluiting van de inschrijving.

KVK wenst met de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan een overeenkomst te sluiten. De toekomstige opdrachtnemer en de door opdrachtnemer te leveren producten en diensten moeten voldoen aan de door opdrachtgever gestelde voorwaarden die zijn gespecificeerd in deze tender. KVK wijst inschrijvers er graag op dat het CRM project aangemerkt is als groot ICT project. Dit betekent onder andere dat het project gepubliceerd wordt op het Rijks ICT dashboard. Tevens heeft dit impact op de governance van het project en (bijvoorbeeld) de wijze waarop activiteiten vastgelegd en gedocumenteerd worden.

KVK zal op 13 januari 2022 16.00 een informatiebijeenkomst organiseren. De  informatiebijeenkomst zal gehouden worden via Microsoft Teams. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal KVK algemene toelichting geven op de aanbesteding. Alleen vragen die gesteld worden over datgene wat tijdens de presentatie verteld is zullen worden beantwoord. Van de bijeenkomst zal een verslag worden gemaakt die zal worden gedeeld in de nota van inlichtingen. Ten behoeve van het maken van het verslag zal de Teams meeting worden opgenomen. Indien u van de uitnodiging gebruik wilt maken, dan dient u uiterlijk 11 januari 2022 via een bericht in Negometrix te laten weten door wie uw organisatie vertegenwoordigd zal worden inclusief e-mailadres. Er mogen maximaal twee personen per organisatie deelnemen aan de informatiebijeenkomst.

Bij deze aanbesteding wordt de Europees openbare aanbestedingsprocedure gevolgd.

Bron: Tenderned zondag 26 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248197

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *