Congres 28-3: Beter aanbesteden met de markt – Aanbestedingsnieuws

Congres 28-3: Beter aanbesteden met de markt

Op 28 maart 2019 organiseren gemeente Opsterland en PIANOo een bijeenkomst voor bestuurders uit Groningen, Friesland en Drenthe om hierover van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden.

Deelname is kosteloos en uitsluitend voor gedeputeerden, wethouders en gemeentesecretarissen van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij kunnen een collega meenemen, bijvoorbeeld degene die verantwoordelijk is voor inkoop.

Sessie Inkoop in sociaal domein

Het sociaal domein transformeren en de kosten beheersen. Hoe doet u dat? De gemeente Nijmegen is zich sterk bewust van de invloed die zij met haar manier van inkopen heeft op de inrichting van het lokale zorglandschap. De gemeente zit op dit moment volop in het proces van vertalen van haar bestuurlijke transformatieambities naar de manier waarop zij haar inkoop voor 2021 wil gaan vormgeven en inrichten. In deze sessie deelt de gemeente haar ervaringen.

Markthallen Rotterdam ©Zaz 2017

Inkoop kan een sleutelrol vervullen bij het inzetten van de energietransitie. PIANOo gaat in op de praktische invulling van opdrachtgeverschap bij de inkoop van duurzame energie. Vervolgens gaat Bizob – de grootste Nederlandse inkoopsamenwerking die actief is voor 21 gemeenten – in op het project waarmee gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zonne-energie stimuleren. Met ‘De Groene Zone’ besparen zij naar verwachting 10.000 ton CO2 per jaar, op basis van 7.000 huishoudens.

Locatie en tijd

  • 15.00 u -17.00 (inloop vanaf 14.30 u en aansluitend borrel)
  • Gemeentehuis Opsterland, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag

Doelgroep

Deelname is uitsluitend voor gedeputeerden, wethouders en gemeentesecretarissen van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij kunnen een collega meenemen, bijvoorbeeld degene die verantwoordelijk is voor inkoop.

Kosten

geen.

Aanmelden

Olga van Oort, PIANOo

Meer informatie

Congres website

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *