Atos wint gemeeente telecom aanbesteding GT Connect – Aanbestedingsnieuws

Atos wint gemeeente telecom aanbesteding GT Connect

De raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding GT Connect is gegund aan Atos Nederland B.V. Tot 22 februari 2019 konden leveranciers hun inschrijving indienen. Na uitgebreide en nauwgezette beoordeling van de ingediende inschrijvingen is Atos Nederland B.V. als winnaar uit de bus gekomen.Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) heeft zich ten doel gesteld om voor gemeenten in Nederland telecommunicatie- en ICT-diensten van de beste kwaliteit tegen de laagste kosten te realiseren.

Bron: Pixabay Alexas Photos https://pixabay.com/nl/kikker-mobiele-telefoon-toilet-loo-914131/

Tot 12 april 2019 geldt de zogenaamde wachttermijn. Daarin hebben leveranciers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gunning. Als de wachttermijn is verstreken en er is geen bezwaar gemaakt, dan treedt de raamovereenkomst in werking. Mocht er in de wachttermijn bezwaar worden gemaakt, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Richard Spijkerman, sectiehoofd klantcontactcentrum gemeente Zwolle is enthousiast over de komst van GT Connect. Zijn klantcontactcentrum is verantwoordelijk voor de afhandeling van klantvragen op het gebied van burgerzaken, belastingen (gedeeltelijk), vergunningen, meldingen openbare ruimte, inkomensondersteuning en uitkeringsadministratie.  De gemeente Zwolle maakt gebruik van een Shared Service Center, genaamd ONS. Dat is een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie die onder andere werkt voor gemeenten Kampen en Zwolle.

Deelname aan GT staat open voor alle gemeenten. Hoe meer gemeenten er mee doen, des te gunstiger zijn de voorwaarden waaronder contracten kunnen worden gesloten. De organisatie van GT bestaat uit een stuurgroep en een klankbordgroep. In de stuurgroep nemen de volgende gemeente samen met VNG en VNG Realisatie deel: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht. In de klankbordgroep nemen Amsterdam, BIZOB (Bureau Inkoop Zuidoost Brabant), Den Haag, Drechtsteden, Eindhoven, Hardenberg, Rotterdam, Utrecht en VNG Realisatie deel.

Voordat gemeenten de overstap naar GT Connect maken, toetst de VNG, in samenwerking met externe partijen, door middel van een PoD (Proof of Delivery) de functionaliteit en veiligheid van de nieuwe omgeving. Deze PoD loopt van 12 april tot 7 augustus 2019. Gemeenten hebben bij hun aanmelding aangegeven per wanneer zij gebruik willen maken van de diensten onder de raamovereenkomst. Die gemeenten die als eerste gaan, kunnen al vanaf 12 april contact hebben met Atos Nederland B.V. Zij worden hier binnenkort verder over geïnformeerd.

Zie ook:

Ledenbrief GT Connect (5 april 2018)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *