Concessieopdracht horecakavels HoogTij – Gemeente Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

Concessieopdracht horecakavels HoogTij – Gemeente Zaanstad

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Bron: Pixabay, rrrenata, https://pixabay.com/en/lunch-salad-vegan-2651454/

De gemeente Zaanstad heeft de wens om te voorzien in een horecagelegenheid op HoogTij voor ondernemers, bezoekers en beroepschauffeurs. HoogTij is een havenlocatie met bedrijfskavels en een truckparking in het industriële hart van de Zaanstreek en Metropoolregio Amsterdam. Horeca zal bijdragen aan het vestigingsklimaat op HoogTij, integratie van het terrein met de omgeving/stad en zal een toegevoegde waarde leveren aan de truckparking, alsmede het omliggende bedrijfsleven. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen. De beoogde gebiedsontwikkeling en perceelindeling is
weergegeven in het kavelpaspoort. Geïnteresseerde partijen mogen op beide percelen inschrijven, maar kunnen maar één perceel gegund krijgen. Inschrijvers dienen vooraf bij inschrijving kenbaar te maken op welke percelen zij inschrijven alsmede de volgorde van hun voorkeur aan te geven. In het geval dat één ondernemer de hoogste score haalt op beide percelen,
krijgt de ondernemer het perceel gegund waarop de ondernemer haar voorkeur heeft uitgesproken.

De perceelindeling is als volgt:
1. Kleine Steng perceel I:
Bouwvlak maximaal 100 m2 met een terras.
Bij voorkeur één bouwlaag met een plat dak.
Locatie Kleine Steng nabij rotonde Westzanerweg-Kleine Steng, tussen brandstofstation NXT en bedrijf Kuehne en Nagel.
Profiel: snelle snack, catering/bezorging, representatieve uitstraling.
Openingstijden van 7:00 ’s ochtends tot 21:00 uur ’s avonds.
Een toiletgelegenheid voor gebruikers van de truckparking, aan de buitenzijde van het pand, ook buiten openingstijden beschikbaar.
2. Kleine Steng perceel II:
Bouwvlak maximaal 200 m2 met een terras.
Minimaal een tweede laag en 9 meter hoog.
Locatie Kleine Steng nabij rotonde Westzanerweg-Kleine Steng achter brandstofstation NXT,
gericht op Westzanerweg.
Profiel: goede en gezonde maaltijd, catering/bezorging, vergaderen, ontvangst, representatieve uitstraling, terras geïntegreerd in het groen.
Openingstijden van 7:00 ’s ochtends tot 21:00 uur ‘s avonds
Bij beide percelen is het ontwikkelen van een drive-through niet toegestaan.

Voor de kavels zullen huurovereenkomsten worden gesloten en zullen er van het huurrecht afhankelijke opstalrechten worden gevestigd. Opdrachtnemer dient voor zijn/haar rekening en risico zorg te dragen voor de realisatie van de horecavoorziening (categorie 1, conform het geldende bestemmingsplan) en de exploitatie daarvan;  het exploitatierisico komt dus bij de opdrachtnemer te liggen. De opdracht die wordt aanbesteed betreft een concessieopdracht.
De kavels worden plug&play aangeboden. De huisaansluitingen (elektra, water en riool) worden door de gemeente Zaanstad aangelegd en zijn onderdeel van de verhuur. Daarnaast worden de parkeerplaatsen voor de horecagelegenheid en het trottoir door de gemeente aangelegd en ter beschikking gesteld aan de ondernemer als onderdeel van de openbare ruimte. Op perceel II zijn reeds bomen door de gemeente Zaanstad aangepland.
De realisering van de opstal(len) en exploitatie van de horecavoorziening(en) is voor eigen rekening en risico van de ondernemer. Hieronder vallen ten minste de volgende zaken:
 De ondernemer vraagt alle vergunningen aan (omgevingsvergunning, drank, horeca etc.);
 De ondernemer realiseert en exploiteert het bouwwerk en een terras;
 De ondernemer sluit de leveringscontracten af (elektra, water etc.);
 De ondernemer draagt de lasten behorend bij het bezit van de opstal c.q. het onroerend goed (OZB, rioolheffing, verzekering etc.) en de gehuurde grond.
 De ondernemer draagt zorg voor het schoonhouden van het kavel en het opruimen van (zwerf)afval in de openbare ruimte in de directe nabijheid. De ondernemer wordt, na vestiging op HoogTij, lid van de Vereniging Bedrijvenpark HoogTij (VBH) en zal een (financiële) bijdrage leveren t.a.v. het parkmanagement en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Op basis van de marktconsultatie is gekozen voor een looptijd van tweeëntwintig jaar, met eenmaal een optie tot verlenging met vijf jaar. Reden hiervoor is dat de ondernemer deze tijd redelijkerwijs nodig heeft om de gedane investeringen terug te verdienen en een gezonde exploitatie te draaien.

Voor het gebruik van de verhuurde grond dient een marktconform tarief te worden betaald, gebaseerd op een taxatie. De huurprijs is voor alle geïnteresseerde ondernemers gelijk en niet onderhandelbaar.
Perceel I: Bij verhuring o.b.v. 20 jaar: €21.000,- per jaar = ca.  €1.750,- per maand.

Perceel II: Bij verhuring o.b.v. 20 jaar: €24.000,- per jaar = ca.  €2000,- per maand.

De aanbestedingsprocedure is een Europese openbare procedure. Er wordt gegund op de beste kwaliteit.

Bron: Tenderned woensdag 1 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289979

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *