Concessie dubbelzijdige digitale billboard reclame Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Concessie dubbelzijdige digitale billboard reclame Dordrecht

Impressie: © gemeente Dordrecht

Tot op heden ligt de uitvoering van digitale billboard reclame volledig bij het Cluster Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Dordrecht. Op dit moment wordt er geen Digitale Billboard Reclame gevoerd. Het exploiteren van minimaal 5 en maximaal 7 dubbelzijdige digitale billboards wordt overgelaten aan de concessiehouder. Hierbij is Cluster Ruimtelijke Kwaliteit de contractbeheerder en ontvangt de gemeente Dordrecht een financiële vergoeding voor het recht om digitale reclame op de billboards te mogen exploiteren. Via deze nationaal openbare aanbesteding wenst de gemeente Dordrecht één concessiehouder te contracteren die in staat is deze opdracht uit te voeren conform de wensen en eisen die zijn gesteld in deze aanbesteding en
conform de aanvullende documenten die naar aanleiding van deze aanbesteding zijn verstrekt. De aanvangsdatum van de exploitatiefase is 1 november 2024.

De af te sluiten overeenkomst vangt aan op 17 november 2023 en start met de implementatiefase tot aan het begin van de
exploitatiefase. De exploitatiefase start op 1 november 2024 en de initiële looptijd van tien jaar gaat in per 1 november 2024. Na de initiële looptijd kan de overeenkomst onder gelijk blijvende voorwaarden door de gemeente worden verlengd met vijf jaar. De gemeente kiest voor deze termijnen gelet op de economische en technische levensduur van de billboards.

Na de beoordeling van de Inschrijvingen op volledigheid en rechtmatigheid zal de inschrijvingsprijs worden bekeken. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) door bepaling van de hoogste afdracht aan de gemeente Dordrecht. De inschrijver die een correcte inschrijving heeft ingediend en wiens inschrijving is gekwalificeerd als de EMVI op basis van BPKV komt in aanmerking voor gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned dinsdag 18 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304523

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *