Civieltechnisch onderhoud kunstwerken 2023-2027 – Waterschap Hollandse Delta – Aanbestedingsnieuws

Civieltechnisch onderhoud kunstwerken 2023-2027 – Waterschap Hollandse Delta

Gemaal Brabant, Foto: ©Waterschap Hollandse Delta

Het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) ligt in Zuid-Holland Zuid in de delta van de grote rivieren Rijn en
Maas. Het gebied bestaat uit de eilanden Goeree-Overflakkee, Voorne Putten en Rozenburg, IJsselmonde, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De aanbesteding heeft tot doel een raamovereenkomst af te sluiten voor het verrichten van  civieltechnisch onderhoud kunstwerken 2023-2027”. Onder civieltechnisch onderhoud kunstwerken wordt verstaan het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan kunstwerken en het vervangen van kleinschalige kunstwerken. De uit te voeren werkzaamheden kunnen plaatsvinden in het gehele verzorgingsgebied van WSHD.

De uit te voeren werkzaamheden betreffen het preventief en correctief uitvoeren van onderhoud, zoals, maar niet beperkt tot:
Voorbereidende werkzaamheden die betrekking hebben op de afzonderlijke deelopdrachten:
– opstellen van plan van aanpak;
– aanvragen benodigde ontheffingen en vergunningen;
– afstemming omgeving;
– opstellen offerten voor afzonderlijke deelopdrachten;
– verkeersvoorzieningen.
Uitvoerende werkzaamheden:
– vervangen/herstellen van peil- en niet peil regulerende (geautomatiseerde) stuwen, hevels en afsluiters;
– vervangen van damwanden en beschoeiingen behorende bij voornoemde kunstwerken;
– aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen (leuningen, luiken, roosters);
– aanbrengen van verhardingen nabij kunstwerken;
– aanbrengen van slijtlagen, indien deze een integraal deel van de reparatie vormen;
– aanbrengen en repareren van staalconstructies, zoals:

o trappen
o (brug)leuningen
o bordessen

– aanbrengen en vervangen van duikers, van kunststof, staal en beton;
– repareren van duikers, van kunststof en beton (betonreparatie als integraal onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden);
– repareren, vervangen en reinigen van krooshekken;
– repareren en reinigen van sluizen;
– vervangen, repareren en onderhouden van vloeddeuren, afsluiters en schuiven;
– diverse civieltechnische werkzaamheden zoals het herstellen, vervangen van HWA, vervangen dilatatievoegen en stroomprofielen in gemalen;
– verwijderen van ondergrondse brandstoftanks incl. benodigde saneringen:
– schoonmaakwerkzaamheden om voornoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren, kan bij het werk behoren.

De maximale waarde van deze opdracht bedraagt €16.000.000,- excl. BTW voor de gehele looptijd (maximaal 4 jaar) van de raamovereenkomst (de geraamde waarde op basis van de beschikbare informatie bedraagt €12.500.000,- excl. BTW), exclusief prijsindexeringen. Deze bedragen zijn inclusief de deelopdrachten die mogelijk aan derden worden verstrekt. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van twee jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van twee keer één jaar. De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 januari 2023. Op de te sluiten raamovereenkomst is de UAV-2012 van toepassing. Voor deze aanbesteding doorloopt WSHD de Europese openbare procedure overeenkomstig de
Aanbestedingswet 2012. Gegund wordt aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De
economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 21 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272785

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *