Circulair meubilair Het Waterschapshuis – Aanbestedingsnieuws

Circulair meubilair Het Waterschapshuis

Foto: Google streetview

De opdracht in deze aanbesteding van “Het Waterschapshuis” in Amersfoort betreft:

  • De overname van het huidige losse meubilair van de kantoor- en vergadervloer van Het Waterschapshuis.
  • Het gaat hierbij om de initiële levering van ‘nieuw’ circulair meubilair inclusief garantie en de daarbij behorende service en onderhoud op afroep gedurende 10 jaar.
  • De terugkoop van het geleverde meubilair na een periode van 10 jaar.

Dit alles passend bij het nieuwe ontwerp en de inrichtingsplattegronden van het pand aan het Stationsplein 89 te Amersfoort. Het totale in te richten vloeroppervlak beslaat 1.853 m2 op de 1e en 3e verdieping van het pand. Aanleiding van deze herinrichting is een nieuw huurcontract voor tien jaar. Na definitieve gunning zal het aangeboden assortiment aan meubilair nader worden afgestemd tussen opdrachtgever, architect en inschrijver. Waarbij binnen het plafondbedrag mogelijke aanpassingen in de definitieve keuze voor typen en modellen meubilair worden afgestemd.

Het Waterschapshuis is een gemeenschappelijke regeling van de Waterschappen. Doel van de regeling is een expertinstituut en service organisatie voor waterschappen in het leven te roepen om voor de deelnemende waterschappen en eventuele derden renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de behoeften van algemeen belang van de waterschapsector te behartigen. Het Waterschapshuis is de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. Het is een dienstverlenende organisatie van en voor de waterschappen die verantwoordelijk is voor de aanschaf en het contractmanagement van (gezamenlijke) informatievoorzieningen en data.

Het Waterschapshuis gaat haar kantoor- & vergaderomgeving verbouwen en heeft gekozen voor een nieuw eigentijdse inrichting op basis van een modern en functioneel ontwerp vanuit een ‘activiteiten gerelateerd’ werkconcept. De verdiepingen zijn en blijven hierbij in gebruik als
kantoorvloer en landelijk vergadercentrum voor de waterschapsector. In het huidige gebruik zijn deze functies gemengd ingericht, in de nieuwe situatie worden deze twee activiteiten los van elkaar ingericht. De gebruikers van het vergadercentrum zijn meerdere publieke organisaties uit de waterschapsector in Nederland. De kantoorvloer zal door meerdere programma-organisaties worden gebruikt, waarbij Het Waterschapshuis hoofdhuurder en gebruiker is.

Het totaal in te richten project omvat de volgende opbouw:
3e etage: kantoorvloer met een netto vloeroppervlak van 772 m2
1e etage: vergadercentrum met een netto vloeroppervlak van 737 m2
1e etage: werkcafé & inspiratiecentrum met een netto vloeroppervlak van 344 m2
Totaal betreft het project een netto vloeroppervlak van 1.853 m2.

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke pijlers voor ons als overheidsorganisatie. Vanuit die achtergrond zal dit criterium voor een belangrijk deel worden meegewogen in de gunningscriteria naast overige kwaliteitscriteriums en prijs.

Bron: Tenderned 13 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184858

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *