CDA noemt kostenoverschrijding ICT ontwikkeling nVWA “bizar” – Aanbestedingsnieuws

CDA noemt kostenoverschrijding ICT ontwikkeling nVWA “bizar”

CDA-kamerlid Jacco Geurts noemt de kostenverschrijding voor ICT bij de Voedsel-en Warenautoriteit bizar. Voor de ontwikkelingen was blijkens een kamerbrief aanvankelijk €36 miljoen geraamd en wordt nu in totaal €95 miljoen uitgegeven.  De kosten zouden vooral bestaan uit de implementatie van een nieuw systeem en het opleiden van het personeel. De kamerbrief meldt de kostenoverschrijding vrij terloops en ook dat is tegen het zere been van Geurts:

“Het CDA vindt dat organisaties en/of externe personen die betrokken zijn geweest bij NVWA efficiencyprojecten en dergelijke, daarvoor niet meer in aanmerking mogen komen. Geurts:

Gezien het feit dat het systeem alleen draait bij Horeca en Tabak, dat daar zaken handmatig ingevoerd moesten worden, en dat nog 22 veelal complexere inspectieterreinen volgen, maak ik mij ernstige zorgen of zelfs met 95 miljoen wel het einde in zicht is. En terloops wordt ook nog even gemeld dat er andere organisatorische risico’s zijn van circa € 22 miljoen. Hoe kan dat?”

De NVWA bestaat uit de vroegere Algemene Inspectiedienst, de Plantenziektekundige Dienst en de vroegere Voedsel- en Warenautoriteit. De voormalige fusieorganisaties werken, ook nu ze de NVWA vormen, nog grotendeels met eigen processen
en applicaties. De NVWA heeft daarom begin 2015 besloten de systemen die het inspectieproces ondersteunen grotendeels te
vervangen door één nieuw systeem voor alle 23 inspectiedomeinen. Dat werd gedaan onder de naam BLIK.

De NVWA noemt dat programma complex en omvangrijk, omdat het om veel verandertrajecten tegelijk gaat die elkaar versterken. Werkprocessen en ICT worden gemoderniseerd en geüniformeerd, nieuwe informatieproducten ontwikkeld, nieuwe handhavingsmethoden worden toegepast, NVWA-ers gaan anders werken en het contact met de buitenwereld wordt uitgebouwd.

Het nieuw te ontwikkelen (maatwerk)systeem moet uiteindelijk vijftien bestaande applicaties vervangen, waaronder de huidige twee grote systemen voor het uitvoeren van inspecties, SPIN en ISI. Aanvullend wordt voor nog twaalf andere applicaties overwogen om die (deels) te vervangen. De kosten van BLIK worden geraamd op 52 miljoen euro. Hiervan is in 2015 al circa €20 miljoen uitgegeven.

Op 20 maart 2017 concludeerde het BIT (IT-advier) over BLIK

Wij hebben grote twijfels bij de door BLIK gekozen aanpak en zouden hebben gekozen voor een aanpak gebaseerd op kleinere, beter beheersbare stappen om het bestaande landschap te vervangen. De NVWA heeft te kennen gegeven onder
geen beding te willen stoppen met BLIK en evidente, eenvoudige alternatieven lijken ook niet voorhanden. Daarom adviseren wij om het deelproject voor Horeca en Tabak wel eerst af te maken, en de periode tot september te gebruiken om beter zicht te krijgen op de periode daarna. Wij adviseren om dan in september een go/no-go besluit te nemen. Wij noemen hieronder een aantal criteria voor dit besluit.Wij denken dat u ook in het beste geval rekening moet houden met een forse uitloop, en adviseren om voorlopig niet te bezuinigen op het onderhoud van de bestaande systemen.

In de brief van 7 juni bericht de Minister van LNV Carola Schouten (ook CDA):

De uitloop van NVWA 2020 betekent dat de interne programmaorganisatie en de ICT-ontwikkeling langer doorlopen. Bij de start van de ICT vernieuwing is uitgegaan van een bedrag van € 36 mln. ten behoeve van de eerste ontwikkeling van de ICT systemen. U bent hierover geïnformeerd via de brief van 27 mei 20163. Bij de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen n.a.v. het eerste BIT-advies van 3 juli 20174 bent u geïnformeerd over een aanvullend bedrag van € 16 mln. ten behoeve van de implementatie van het nieuwe ICT-systeem, waaronder de opleidingen van medewerkers. Beide bedragen zijn gedekt binnen de bestaande financiële kaders. De uitloop zorgt voor een aangepaste planning voor de ICT-ontwikkeling in NVWA 2020. Dit brengt meerkosten met zich mee omdat de ICT-projectorganisatie over een extra looptijd van 22 maanden ingezet zal moeten worden, omdat tijdens het implementatietraject de bestaande ICT-applicaties in beheer zullen moeten blijven en vanwege overige aanvullende kosten zoals extra hardware. De dekking van deze kosten kan gevonden worden binnen de bestaande financiële kaders.

De totale kosten van de ICT binnen de vernieuwing NVWA 2020 bedraagt daarmee € 95 mln. over de periode van 2014 t/m 2021. De overschrijding van de geraamde kosten is fors. Daarom zal ik, ook conform de motie5 van de leden Geurts en Lodders, het BIT vragen dit najaar de aangepaste aanpak voor de ICT-vernieuwing en de daarbij behorende kosten te beoordelen.

Geurts wil niet dat de gevolgen van de kostenoverschrijding op het bordje van de ondernemers gelegd worden, door het verder verhogen van de NVWA-tarieven. Ook onze voedselveiligheid mag er niet door in gevaar komen. Ook wil hij dat de Tweede Kamer  nauw betrokken wordt bij dit proces. Dat betekent dat o.a. de onderzoeksvragen moeten worden voorgelegd aan de Kamer en dat we op de hoogte gehouden worden over het verloop van het onderzoek.”

Het Rijks IT-dashboard meldt over de kosten van BLIK:
Het aanbestedingstraject is afgerond en CGI is definitief de leverancier voor de nieuwe basisinformatievoorziening Blueriq. Ook de verwerving van roostervoorziening Quintiq is afgerond. Momenteel wordt er nog een tool verworven ter ondersteuning van het proces Regelbeheersing. De kosten van de beheersfase zijn nog niet inzichtelijk.

Het alles te vervangen handhavingsprogramma draait op het platform Blueriq en is quasi inhouse ontwikkeld door de DICTU. Daarvoor worden via uitzendbureau Between bi j de DICTU externe Blueriq modelleurs ingezet, met een uurtarief van €70,-. Blueriq zelf is van Everest en Everest is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), dat weer onderdeel is van Constellation Software Inc. Naast de NVWA werken ook onder meer de DUO, de Raad voor de Kinderbescherming en Agentschap SZW met Everest.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU), ICT-dienstverlener binnen de Rijksoverheid en onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, stelt in samenwerking met Everest op basis van het softwareplatform Blueriq een nieuwe basisvoorziening voor zaakgericht werken beschikbaar vanuit de DICTU cloud. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit als eerste klant van DICTU aan op de nieuwe basisvoorziening.

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/19/kamerbrief-met-reactie-op-bit-advies-over-het-programma-%E2%80%98blik-op-nvwa%E2%80%99

https://www.rijksictdashboard.nl/projecten/260544/documentatie/externe-kwaliteitstoetsen

en dit beetje suffe filmpje van de NVWA uit 2015:

en het vervolgfilmpje uit 2016:

https://www.nvwa.nl/documenten/videos/2016/11/01/nieuwjaarsvideo-nvwa-2016-van-schets-naar-werkelijkheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *