CDA dient moties in voor transitievergoeding en inhoudelijke toetsing – Aanbestedingsnieuws

CDA dient moties in voor transitievergoeding en inhoudelijke toetsing

Joba van van de Berg (CDA) heeft een drietal inhoudelijke moties ingediend bij het algemeen overleg in de Tweede Kamer over aanbesteden. Dat deed zij samen met de heer Wörsdörfer van de VVD en de heer Graus van de PVV. De moties zien  toe op transactiekostenvergoedingen, inhoudelijkere toetsing van aanbestedingsgeschillen. Ook vraagt zij de regering om een reactie op het idee van een Aanbestedingskamer.

De motie transitiekostenvergoedingen neemt daarbij in overweging dat het voorkomt dat aanbestedende diensten zelf de aanbesteding afbreken in verband met eigen fouten. Daarbij sluiten opdrachtgevers nu regelmatig de transitiekosten vergoeding uit in de aanbestedingsstukken. De motie verzoekt de regering om de mogelijkheden te onderzoeken om voorwaardendie een tenderkostenvergoeding uitsluiten te verbieden. De motie verzoekt de regering te onderzoeken hoe de kaders voor het bieden van vergoedingen in het geval van een laattijdige inttrekking van de aanbesteding een plek kunnen krijgen in de handreiking tenderkostenvergoeding danwel de Gids Proportionaliteit.

Ook dient zij een motie in overwegende dat het praktisch geen zin heeft in beroep te gaan omdat de opdracht dan al definitief aan een ander is gegund, ook wanneer dit kennelijk onrechtmatig is geweest. De motie verzoekt de regering om in het onderzoek naar hoe de rechtsbescherming geoptimaliseerd kan worden, te onderzoeken hoe de functie van een hoger beroep het beste tot zijn recht kan komen. Deze motie is mede ingediend met de heer Graus (PVV).

©Tweede Kamer 2018

Dan dient zijn een motie in over onnodig clusteren, gunning op laagste prijs en disproportionele voorwaarden verminderd zouden kunnen worden door meer inhoudelijkere toetsing bij een kort geding bij aanbestedingsgeschillen en meer inhoudelijke adviezen, bijvoorbeeld in de inschrijvingsfase van een aanbestedingsprocedure. Deze motie overweegt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts daarin een rol zou kunnen vervullen en verzoekt de regering om bij de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts te bezien of zij een meer zwaarwegende rol kan krijgen op het gebied van inhoudelijke toetsing en inhoudelijke adviezen en de kamer hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Ook deze motie is mede ondertekend door de heer Graus (PVV).

Bron: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/aanbesteden-0

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *