Buren gaat pachten aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Buren gaat pachten aanbesteden

Laatst geupdate op november 8, 2016 door redactie

Het uitgeven van de grond in pacht was in 2008 volgens de Burense VVD om onverklaarbare redenen opgehouden. Met een motie van de VVD, die steun kreeg van de PvdA en het lokale PCG, is besloten de grond toch weer in pacht uit te geven. De  VVD-Buren vindt het belangrijk dat iedereen een gelijke kans krijgt als er interesse is voor pacht van deze gronden en wil het daarom aanbesteden.

Dat is nieuw. Op TenderNed is nog geen pacht-opdracht te vinden. Ook in Europa is nog niet eerder het verpachten van grond via een aanbesteding verlopen. Op TED staat een aankondiging van een gegunde opdracht uit Finkenau, waar het aanleggen van een glasvezelnetwerk is uitgegeven en de netbeheerder pacht mag vragen aan de eindgebruikers.

dscf3030Pachten is een Middeleeuwse rechtsfiguur, een restant van het leenstelsel. Naar zijn aard is het vergelijkbaar met huur. In ruil voor pacht wordt er jaarlijks uitgegeven wat door de pachter gebruikt mag worden. Het gaat daarbij meestal om een stuk landbouwgrond, waar de pachter die grond ook mag gebruiken, bijvoorbeeld door er een hoeve op te bouwen en in te wonen. Maar in Tiel wordt er bijvoorbeeld ook een huismuur verpacht voor een euro en een bloemetje. Ook horecagelegenheden werden door veel gemeenten in pacht uitgegeven. In Amsterdam en Utrecht kwam dat veel voor.

Pacht voorkwam, historisch gezien, dat de grond werd uitgegeven aan de hoogste bieder, zodat kleine boeren geen kans hadden op een stuk grond. Om te voorkomen dat de pacht eindigt in een wurgcontract, waarbij de prijzen jaarlijks stijgen al naar gelang de verpachter behoeft, wordt de redelijkheid van die pachtprijzen landelijk vastgesteld. De pachtprijs werd jaarlijks vastgesteld met pachtprijzenregelingen. Dat zijn ministeriële regelingen. Dat werd als een strak kader bevonden, dat meer moest worden geliberaliseerd.

Met het afschaffen van de Pachtwet zijn de regels over pacht daarom sinds 1 september 2007 overgegaan in het BW. Tot dan was er goedkeuring van de grondkamer nodig om een pachtovereenkomst aan te gaan. Nu worden deze prijzen aan de markt overgelaten. Voor oude pachtovereenkomsten is in 2016 is de pachtprijs vastgesteld met deze Staatscourant. Deze prijzen worden jaarlijks door het Landbouw Economisch Instituut LEI vastgesteld. Nieuwe pachtovereenkomsten gaan niet volgens het strakke pachtregime, maar volgens het principe van geliberaliseerde pacht.

De grond geliberaliseerd uitgeven in pacht, bleek voor weinig agrariërs erg aantrekkelijk. Dat heeft ermee te maken dat de agrarische waarde van de grond (de opbrengst die met agrarisch gebruik kan worden verkregen) lager is dan de grondprijs. Nieuwe agrarische pachtovereenkomsten tegen geliberaliseerde pacht, werden dan ook niet meer afgesloten. De vraag is of een aanbesteding daar verandering in gaat brengen.

Ergens rond 2008 was deze openbare procedure zonder aanwijsbare reden verdwenen, zo meldt de lokale VVD op zijn website.”Vanaf 2017 zullen bij aflopende huur of pachtcontracten de percelen dus weer openbaar aangeboden worden”, daar in Buren.

De laatste jaren werden de agrarische percelen die de gemeente bezit verhuurd en verpacht tegen regionaal vastgestelde grondprijzen en bij afloop van het contract vaak weer aangeboden aan dezelfde huurder of pachter.

Zie ook:

VVD Buren Pachtgronden worden weer openbaar aanbesteed, 3 november 2016

W. Bruil, Evaluatie pachtregelgeving, Instituut voor Agrarisch Recht, 2014 (met name pagina 20)

Beleidsnotitie Pachtgrondenbeleid Sint Anthonis

Pachter schaakmat bij pachtstelsel, Boerderij, 30 juni 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *