Bureau ICT Toetsing gaat zelfstandig verder – Aanbestedingsnieuws

Bureau ICT Toetsing gaat zelfstandig verder

Het Bureau ICT-toetsing (BIT), in 2015 opgericht als tijdelijk bureau om de beheersing van ICT-projecten bij de Rijksoverheid te verbeteren, gaat na 2020 verder als een op afstand geplaatst onafhankelijk adviescollege. De functie van het BIT wordt ook permanent. Dat schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het BIT toetst op de risico’s en slaagkans van ICT gerelateerde projecten die door de Rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen worden uitgevoerd. BIT-adviezen worden in alle gevallen onafhankelijk vastgesteld en ongewijzigd door de minister van BZK aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Om de onafhankelijke positie van het BIT te benadrukken is besloten het BIT als toetsingsautoriteit verder op afstand te zetten van het ministerie, namelijk als onafhankelijk adviescollege met een wettelijke grondslag. Hiermee blijft het BIT weliswaar onder de ministeriele verantwoordelijkheid van BZK vallen, maar wordt het op grotere afstand geplaatst.

Foto: Pexels.com

Door de positionering van het BIT als adviescollege kan de Tweede Kamer ook rechtstreeks verzoeken om toetsing of advies door het BIT. De taken van het BIT worden ook uitgebreid. Het BIT zal een grotere bijdrage gaan leveren aan het lerend vermogen van de Rijksoverheid bij ICT-projecten door de adviezen te vertalen naar bruikbare tips die overheidsorganisaties kunnen toepassen.

Het BIT is opgericht op advies van de commissie Elias en wordt door aanbestedende diensten gebruikt voor advies bij de inkoop van ICT-projecten.

De toetsen van het BIT op ICT-projecten worden onafhankelijk uitgevoerd. Daarbij beoordeelt het BIT of ICT-projecten in de huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Dit doet het BIT bij departementen, uitvoeringssorganisaties en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan 5 miljoen euro. Projecten van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Defensie die gaan over het ontwikkelen van wapensystemen, worden niet door het BIT getoetst.

Een advies van het BIT is openbaar. Er zijn inmiddels verschillende adviezen afgerond. Een BIT-toets kan volgens het BIT zelf het beste worden gestart als het programmaplan of het projectplan van een project in concept klaar is. Het doel van het project is dan bepaald, maar er is nog geen definitief besluit over de start van het project. Ook is de aanbesteding van het project nog niet begonnen: er is nog niet aan verschillende (markt)partijen gevraagd om aan te geven of zij het plan willen uitvoeren. Om de duur van een BIT-toets zo kort mogelijk te houden, kan de voorbereiding ervan al eerder beginnen. Het is daarom belangrijk dat ministeries op tijd laten weten welke projecten er worden gepland.

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/nl/markten/ict/inkopen-van-ict

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *