Brief Grapperhaus over inkoop C2000 – Aanbestedingsnieuws

Brief Grapperhaus over inkoop C2000

Laatst geupdate op maart 3, 2020 door redactie

Minister Grapperhaus heeft een brief geschreven over de c2000 opvolger en een aanbesteding daarvoor. C2000 diende ooit ter vervanging van de communicatie via de FM-radio over een lage frequentie. Inmiddels wil de politie ook video’s realtime kunnen versturen. Het Tetra-systeem dat aan c2000 ten grondslag ligt, kan daar niet aan voldoen.

Politie, Brandweer, Ambulancediensten en Defensie (Koninklijke Marechaussee)
maken op dit moment gebruik van het C2000 spraaknetwerk voor hun
missiekritische spraakvoorziening. Het huidige C2000 spraaknetwerk is gebaseerd
op de TETRA-standaard (Terrestrial Trunked Radio). De TETRA-standaard is
uitontwikkeld en de contractduur van het vernieuwde C2000 spraaknetwerk loopt
tot 2028.

Minister Grapperhaus vindt de radiocommunicatie niet meer afdoende.

De afgelopen maanden heeft mijn ministerie in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om opvolging te geven aan het advies van de AIVD. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden gebaseerd op het vernieuwde C2000 spraaknetwerk, zoals het vervangen van (delen van) het netwerk. Ook is verkend of een nieuw spraaknetwerk op basis van de TETRA-standaard uitkomst kan bieden. Vanwege de technische beperkingen en impact op het beheer van het netwerk ben ik van oordeel dat dit geen werkbare oplossingen zijn.

In andere landen wordt het mobiele breedband netwerk van mobiele netwerkoperators   gebruikt. Dat sluit het meest aan bij de  “toekomstige wensen van gebruikers” voorspelt Grapperhaus in zijn brief. En ondanks dat hij al weet wat de eindgebruikers in de toekomst gaan willen, komt hij toch met een haalbaarheidsonderzoek.

Bij het haalbaarheidsonderzoek worden de te beschermen belangen (in het kader
van de nationale veiligheid) verder in beeld gebracht. Doel daarvan is het nader in
beeld krijgen van de potentiele dreiging en te nemen mitigerende maatregelen.

Grapperhaus verwacht dat de aanbesteding, met marktverkenning, rond de 5 jaar zal duren.

Ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Finland laten zien dat het om een meerjarig en
langlopend traject gaat. De inzet van het haalbaarheidsonderzoek is om tevens
meer inzicht te verschaffen in de duur van het traject. Naar verwachting kan ik uw
Kamer voor de zomer van 2020 berichten over de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek en het vervolg.

Een veeljarig plan weer, met extra onderzoeken. Terwijl dat mobiel realtime video uitzenden dus al gewoon kan door iedere kleuter met snapchat. Sinds 2011 of zo.

©IVF 2019, fragment https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201811-BRWNL-Handboek-C2000.pdf

Bron: Kamerstukken II 2019/20, 25124, 99

Zie ook:

http://www.scannermuseum.nl/scannermuseum–verbindingen-bij-de-amsterdamse-politie.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *