Brandweer Brabant Z.O. plaatst aanbesteding voor watertransport – Aanbestedingsnieuws

Brandweer Brabant Z.O. plaatst aanbesteding voor watertransport

BIZOB de gezamenlijke inkoop (Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-oost Brabant) heeft een aanbesteding op Tenderned geplaatst voor de aankoop van een operationeel watertransportsysteem (6 stuks) dat in staat is om binnen 30 minuten na alarmering tenminste 3000l/min te transporteren over een afstand van 400 meter, en dat voor een totaal geraamde waarde van €1.140.000,-.

Eerder al plaatste Aanbestedingsnieuws een bericht over Nieuwe watertransportsystemen voor brandweer , een aanbesteding die gewonnen werd door Hytrans. Verschil in deze aanbestedingen is dat het aanbestedingsproces van de watertransportsystemen waarover wij eerder schreven is verzorgd door FLIB ( Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer), onderdeel van het instituut voor fysieke veiligheid (IVF).

Over zichzelf zegt FLIB:

Mobilofoons, Microsoft licenties, energie, kazernekleding, dienstvoertuigen, ICT applicaties en haakarmvoertuigen. Iedere veiligheidsregio koopt een groot scala aan producten en diensten in. De Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB), onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ondersteunt de regio’s bij het professionaliseren van hun inkoopfuncties. Daarnaast kan de FLIB de regio’s ondersteunen bij het uitvoeren van interregionale aanbestedingen.

De collega’s van de FLIB geven deze ondersteuning vorm door:

  • Het opbouwen van portfoliomanagement op de gebieden materieel en materiaal, facilitaire zaken en ICT
  • Het ontwikkelen en onderhouden van tools en modellen (formats)
  • Het inrichten van de landelijke dynamische aanbestedingskalender en het analyseren van de informatie hieruit
  • Het faciliteren van kennissessies, audits en netwerkbijeenkomsten
  • Het ondersteunen bij interregionale en landelijke aanbestedingen

De Brandweer van Zuid-oost Brabant laat de aanbesteding verzorgen door BIZOB dat over zichzelf zegt:

Besparingen: van luxe naar noodzaak
Nu in de komende periode de gemeenten minder geld van het Rijk krijgen, is het realiseren van
besparingen omgeslagen van ‘facultatief’ naar ‘noodzakelijk’. BIZOB staat, vanuit haar professionele
inkooprol, de gemeenten bij met het benoemen van de besparingsmogelijkheden.
Ondertussen zijn er vanuit verschillende instanties naar het onderwerp “besparingen bij gemeenten”
gekeken. Zo heeft onder andere de NEVI (branchevereniging voor inkopers) onderzoek gedaan,
consultantbureau ADC Performance Improvement en ook medewerkers van BIZOB zelf. Om alle
opgelegde bezuinigingen te kunnen behappen, ligt er de taak bij gemeenten om zo’n 11% van hun
beïnvloedbare spend te besparen. Wanneer we dit terugrekenen, komt dit neer op een bedrag van 100
tot 110 euro per inwoner.

Ondanks dat BIZOB in de aanbesteding aangeeft dat prijs niet het enige criterium is, kun je je afvragen of de doelstelling van BIZOB, besparen! niet ten koste zal gaan van de benodigde kwaliteit.

1 thought on “Brandweer Brabant Z.O. plaatst aanbesteding voor watertransport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *