Brandweer Amsterdam-Amstelland besteedt rookmelders aan op laagste prijs – Aanbestedingsnieuws

Brandweer Amsterdam-Amstelland besteedt rookmelders aan op laagste prijs

Tankautospuit Victor

De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft een aanbesteding geplaatst voor rookmelders. De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft onder huidig directeur Leen Schaap een nieuwe strategie, om vooral in te zetten op preventie en een brandveilige samenleving.

Het doel van de BAA is om de komende jaren het aantal branden, het aantal slachtoffers en de schade door brand terug te dringen. Dat wil Schaap bereiken door, naast innovatieve manieren van brandbestrijding, ons steeds meer te richten op het voorkomen van brand. Met rookmelders. Het doel van deze aanbesteding is om overeenkomst te sluiten met één geschikte opdrachtnemer.

Er is veel over te doen geweest en nog te doen over de proeftuinkazerne Victor te Amsterdam. Er is nu op dit moment geen brandweerkazerne in Amsterdam Oost, een stad op zich bij benadering wat groter dan Zwolle, (128.000 inwoners in 2015). Burgemeester en korpsleiding hebben het idee opgevat dat het innovatief is als je kazernes in de nacht sluit en in een twee ploegendienst van 8 uur er op uittrekt om bij bewoners brandmelders te installeren.

Ja maar ja maar. Basis brandweerzorg ruilen voor een rookmeldertje is misschien wel goedkoop en innovatief maar… maar… branden de bewoners dan niet af? Nou daarom krijgen de bewoners waar dit experiment op wordt voltrokken, een gratis rookmelder van de brandweer.Voor de laagste prijs dus. Goed nieuws voor de belastingbetaler van Amsterdam (die niet in het proefgebied woont). We vonden ze al voor 3$ op www.madeinchina.com.

Buurtbewoners zijn mordicus tegen en ook (ex-) brandweerlieden zien dit niet als een innovatieve verbetering. Rookmelders voorkomen ook geen brand maar geven melding van rook in geval van brand. Er  is dus een discrepantie in het verhaal. Hoewel meer rookmelders kunnen bijdragen aan minder schade en minder slachtoffers, is downgrading van de bestrijdingscapaciteit natuurlijk geen innovatie.

Doel van deze aanbesteding is met één leverancier een raamcontract af te sluiten voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van een jaar. Men verwacht een afname van 15.000 brandmelders per jaar. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure met als gunningsmodel laagste prijs.

Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Het betreft een routinematige, niet complexe levering met homogene handelsproducten. Het zou een administratieve lastenverzwaring zijn bij het gunnen op BPKV en geen meerwaarde opleveren daarom is het gunnen op laagste prijs gangbaar.

Er is in de aanbestedingsdocumenten een productspecifiatie opgenomen.

Productspecificatie
De levensduur van de melder bedraagt minimaal 10 jaar vanaf het moment van levering;
Minimaal 10 jaar garantie op batterij vanaf het moment van levering;
Minimaal 10 jaar garantie op rookmelder vanaf het moment van levering;
Per melder is een Nederlandstalig handleiding bijgesloten;
De melder is voorzien van een testfunctie(minimaal voorzien van een testknop en LED-lampje);
De melder geeft een signaal in de volgende situaties: rook, defecte melder, lege batterij;
De melder is voorzien van de CE-keur met bijgesloten Declaration of Performance(DoP);
De melder voldoet aan de NEN-EN 14604:2005/C1:2008;
De melder wordt geleverd met voldoende bevestigingsmateriaal voor een houten ondergrond, en ondergrond voor steenachtig materiaal.
(Echter Opdrachtgever monteert melder met “Pattex geen Spijkers en schroeven montagelijm Easy – 254 gram” hier dient product tegen bestand te zijn).

De opdrachtnemer garandeert, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, levering van de zelfde dan wel gelijkwaardige producten tegen een vergelijkbare prijs als geoffreerd bij deze aanbesteding.

Dus ja CE en de NEN 14604, we zeggen t er maar even bij, daar moeten ze allemaal aan voldoen wettelijk, om in de handel te mogen op de gemeenschappelijke markt. Je kan je dus die uitvraag wel besparen in de zin van dat fabrikanten al een wettelijke plicht hebben om dat te leveren. Das alleen niet het enige waaraan je wil dat brandalarmen voldoen. Nu ja, als burger dan. Als het de brandweer niet uitmaakt of ze ‘s nachts komen blussen, maakt het natuurlijk ook niet meer veel uit wat voor wit doosje je ophangt. Doe maar wat voor de laagste prijs.  Op de inkoopstrategie valt prima facie wel meer aan te merken. Moet je de reageerbuisjes niet voorafgaand aan het proeftuin experiment inslaan in plaats van als je al halverwege bent. (De kazerne is gesloten per 2 januari 2019) De behoefte ontstaat immers door het eigen gevoerde experiment. Door eerder in te kopen, drijf je als bijkomend voordeel ook niet je eigen prijs op.

Bron: Tenderned 8 april 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/162684 

Zie ook bewonersinitiatief Red Victor op facebook https://www.facebook.com/groups/539287403198260/ en talloze media artikelen omtrent de proeftuinkazerne.

https://www.at5.nl/artikelen/187061/onrust-om-nachtelijke-sluiting-brandweerkazerne-we-zijn-proefdieren-in-de-proeftuinkazerne

https://www.rendement.nl/nieuws/id21905-or-brandweer-amsterdam-bewaakt-situatie-proeftuinkazerne.html

 

Brandweer straks ’s nachts niet meer op tijd in Indische Buurt

1 thought on “Brandweer Amsterdam-Amstelland besteedt rookmelders aan op laagste prijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *