Bouwteam voor weg Den Burg – De Cocksdorp fase 1 a – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam voor weg Den Burg – De Cocksdorp fase 1 a

Deel van fase 1a
Foto: Google Streetview

De verhardingsconstructie van de weg van Den Burg naar De Cocksdorp is aan het einde van zijn levensduur en de weg is niet ingericht conform de richtlijnen en principes van Duurzaam Veilig. Extra aandachtspunt hierin is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de diverse kruisingen. Het genoemde tracé dient, uiteindelijk samen met de Postweg, te worden gereconstrueerd tussen de rotonde met de Pontweg en de aansluiting bij de Vuurtorenweg. Het totale project is opgedeeld in 3 fasen:

  • Fase 1a: Akenbuurt – Kogerweg – Nieuwlanderweg tussen de rotonde met de Pontweg en de rotonde Ruigendijk;
  • Fase 1b: Rotonde Ruigendijk;
  • Fase 2: Postweg tussen rotonde Ruigendijk en de aansluiting met de Vuurtorenweg.

Deze aanbesteding behelst uitsluitend fase 1a.
Vanwege de (tijdelijke) impact die de werkzaamheden hebben op omgeving en betrokkenen op Texel vindt de gemeente Texel het belangrijk dat er een optimum ontstaat op gebied van (o.a.) kosten, kwaliteit, impact op de omgeving en duurzaamheid. Om die reden is er voor gekozen, om
door middel van deze opdracht, het huidige ontwerp met bestek in Bouwteamverband verder door te ontwikkelen tot een uitvoeringsgereed ontwerp met definitief bestek. De gemeente zal daarbij als opdrachtgever zorgdragen voor het uit (laten) voeren van ontwerp- en bestekswerkzaamheden. Van de aannemer wordt verwacht dat zij haar technische expertise op gebied van uitvoering inbrengt om zo gezamenlijk tot een optimaal uitvoerbaar bestek te komen, met een maximaal voorspelbaar en beheerst resultaat in uitvoering. De opdracht omvat op hoofdlijnen in de bouwteamfase adviseren over optimalisaties ten aanzien van kwaliteit, fasering, beperken overlast en kosten, zoals beschreven in de bouwteamovereenkomst.
Indien er overeenstemming is over de aanbieding, wordt ook de realisatiefase gegund, maar niet per se aan de aannemer in de bouwteamfase.
De realisatiefase omvat op hoofdlijnen het gebruikelijke verharding eraf, riool eruit, riool er in, verharding erop en wat aankleedwerk.

Zoals nu voorzien wordt gestreefd naar een start van de bouwteamfase in augustus 2020, start uitvoering in oktober 2020 en de oplevering in april 2021. E.e.a. is indicatief en kan gewijzigd worden.

Bron: Tenderned 28 mei 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *