Bouwteam renovatie rioolgemaal West Vlaardingen (schouw, vandaag aanmelden!) – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam renovatie rioolgemaal West Vlaardingen (schouw, vandaag aanmelden!)

Tekening: © Gemeente Vlaardingen.

De gemeente Vlaardingen heeft het voornemen Rioolgemaal (RG) West te renoveren. Rioolgemaal West dateert oorspronkelijk van ca. 1958. De onderbouw is rond uitgevoerd, waarbij de droge pompenkelder excentrisch binnen de ontvangkelder staat. De oorspronkelijke zandvanginstallatie en versnijders zijn buiten gebruik gesteld. De ontvangkelder wordt nu periodiek
schoongemaakt. De uitvoeringswerkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
– Realiseren van tijdelijke pompinstallatie om de renovatie mogelijk te maken;
– Renoveren natte kelder;
– Renoveren pompenkelder;
– Renoveren bovenbouw:
· huidige werkplaats herinrichten als kantine/kantoor met keukenblok;
· bovenbouw pompenkelder;
· amoveren NSA en dieselopslag en de ruimte herinrichten als werkplaats;
– Buitenzijde:
· 3 be- en ontluchtingsopeningen voorzien van geurfilters;
· 1 be- en ontluchtingsopening nabij de NSA-ruimte afdichten;
– Vernieuwen elektrotechnische installatie en realisatie nieuwe laagspanningsruimte;
– Vernieuwen procesautomatiseringsinstallatie.

De gemeente Vlaardingen heeft ervoor gekozen om de ontwerpfase in bouwteamverband te doorlopen met één aannemer. Het doel van de Ontwerpfase is om te komen tot een RAWovereenkomst. Deze aanbesteding betreft zowel de ontwerpfase als de realisatiefase.  Voor het ontwerpdeel van deze opdracht (ontwerpfase) geldt een taakstellend budget voor de inzet
van de aannemer van €500.000,-. Voor de realisatiefase van deze opdracht geldt een taakstellend budget van €4.350.000,-.

Het doel van de opdracht is het renoveren van het Rioolgemaal West, zodanig dat deze voor een langere periode (minimaal de gebruikelijke levensduur van onderdelen) betrouwbaar kan functioneren en op aanvaardbare wijze te onderhouden is. Het uithijsen en de inpassing van de pompen is naar verwachting lastig en het gemaal is gesitueerd langs een openbare weg in een omgeving met omwonenden. Om de renovatie van het rioolgemaal met zo min mogelijk hinder, kosteneffectief en
kwalitatief hoogwaardig te realiseren, wil de gemeente Vlaardingen de aannemer betrekken in de ontwerpfase door het aangaan van de bouwteamovereenkomst. De rol van de Aannemer in dezea fase is breed, waaronder adviseur en verantwoordelijke voor het ontwerp. Het doel van de ontwerpfase is om te komen tot een RAW-bestek voor de renovatie van Rioolgemaal West, waarbij de aannemer met wie de ontwerpfase doorlopen wordt het recht heeft op exclusieve onderhandelingen over de uitvoeringsopdracht op basis van een realisatieovereenkomst onder UAV2012.

De aanbestedende dienst biedt de geïnteresseerde ondernemingen de mogelijkheid om een schouwsessie bij te wonen om het Rioolgemaal West te bezichtigen. De datum die hiervoor is gereserveerd is 15 juni 2023. De gereserveerde tijd voor deze sessie is anderhalf uur. Het tijdstip van de schouw wordt met de geïnteresseerde ondernemingen afgestemd na het
ontvangen van de aanmeldingen. Gedurende deze sessie wordt een ronde gedaan door de betreffend locatie om u een beeld te geven van de huidige situatie van het Rioolgemaal West. Het staat de geïnteresseerde ondernemingen vrij om deel te nemen aan deze sessie, echter wordt deelname wel geadviseerd. Gedurende de sessie is het niet toegestaan om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst kunnen er schriftelijk vragen gesteld worden via de reguliere weg op het Aanbestedingsplatform.
Indien geïnteresseerden deel wensen te nemen aan de sessie, dienen deze uiterlijk 13 juni 2023 voor 12:00 uur een bericht te versturen via de berichtenmodule op het Aanbestedingsplatform. Graag hierbij de namen en functies vermelden van de personen die zullen deelnemen. Per inschrijver geldt een maximum van twee personen. De aanbestedende dienst stuurt zo spoedig mogelijk een bevestiging van deelname. Voor deelname aan de schouwsessie zijn veiligheidsschoenen verplicht.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een openbare Europese aanbestedingsprocedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De winnende inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt uitgenodigd bewijsmiddelen in te dienen. De economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt bepaald in twee ronden (schriftelijk deel en mondeling deel) en is de inschrijving die het hoogst aantal punten heeft behaald.

Bron: Tenderned zondag 11 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300483

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 juni 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *