Bouwteam Renovatie Koepaardbrug Maassluis – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam Renovatie Koepaardbrug Maassluis

De gemeente Maassluis heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de renovatie van een beweegbare basculebrug, het gaat daarbij 1om de Koepaardbrug. Maassluis zoekt een bouwteam.

In afwijking van het inkoopbeleid van Gemeente Maassluis zal het protocol Social Return op deze aanbesteding niet van

©Maassluis 2023

toepassing zijn.

De gunningscriteria zijn onderdeel van de gunningsfase en maken geen deel uit van onderhavige selectieprocedure.
Het gunningscriterium zal BPKV zijn. De (sub)gunningscriteria hebben betrekking op de inschrijving en zullen in de
gunningsleidraad aan de geselecteerde kandidaat-inschrijvers bekend worden gemaakt, inclusief de wegingsfactoren en de
wijze van beoordelen. Deze zullen zijn gericht op thema’s als de samenwerking in het bouwteam, beheersing van
omgevingsaspecten en het waarborgen van de planning.

 

Op een eventuele aannemingsovereenkomst voor de realisatie van het project aansluitend op de
bouwteamvoorbereiding, zal het protocol SROI wel van toepassing worden verklaard. De uitwerking hiervan zal aan het
einde van het bouwteam volgen.

Gegadigde dient aan te tonen over de kerncompetenties te beschikken die de Aanbesteder nodig acht om in aanmerking te
kunnen komen voor het project. Per kerncompetentie dient het referentieformulier (bijlage 3)te worden ingevuld. Voor iedere kerncompetentie dient (maximaal) 1 referentieproject te worden aangeleverd. Een referentieproject mag voor meerdere kerncompetenties worden gebruikt. De referentieprojecten dienen maximaal 5 jaar vóór aanmelding te zijn
opgeleverd.
Iedere kerncompetentie dient te worden onderbouwd met verifieerbare prestatie-informatie. Een getekende tevredenheidsverklaring van de betreffende opdrachtgever voldoet.
Kerncompetentie 1
Ervaring met werken in een bouwteam voor de voorbereiding van infrastructurele projecten met een bouwsom van minimaal €1.000.000. In het bouwteam dient Gegadigde de engineering (ontwerpberekeningen en -tekeningen) te hebben
verzorgd.
Kerncompetentie 2
Ervaring met het realiseren (nieuwbouw of renovatie) van een beweegbare verkeersbrug voor zwaar gemotoriseerd verkeer met een minimale bouwsom van €2.000.000. In geval van renovatie dienen minimaal het val, het bewegingswerk én de E&I-installatie te zijn vervangen.
Kerncompetentie 3
Ervaring met het grootschalig renoveren van een infrastructureel kunstwerk in binnenstedelijke omgeving. Minimale bouwsom €1.000.000
Kerncompetentie 4
Ervaring met het versterken van een bestaande funderingsconstructie van een infrastructureel kunstwerk met een minimale bouwsom van €200.000
Bron: Tenderned, 7 juni 2023
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300262/documenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *