bouwteam Kindcentrum Oss-Noord-West – Aanbestedingsnieuws

bouwteam Kindcentrum Oss-Noord-West

plattegrond: © STG. Saamscholen

Het nieuwe Kindcentrum Oss Noord-West in Oss wordt een moderne en energiezuinige school met een gymzaal. Het gebouw heeft een terrasvormige opbouw en is opgedeeld in diverse volumes. Een vriendelijk, open en transparant gebouw dat wijkbewoners en kinderen uitnodigt voor een nadere kennismaking en waar ruimte geboden wordt voor onderwijs, sport
en opvang. Daarnaast gaat het gebouw een verbinding aan met het park. Dankzij de heldere structuur is eenvoudig in te spelen op de toekomstige wensen van de Saam scholen en AVEM kinderopvang en zijn de ruimtes multifunctioneel inzetbaar. Daarbij is het een gasloos en energieneutraal gebouw. De gymzaal is separaat toegankelijk voor avondgebruik en is ook van uit de school bereikbaar. De gymzaal staat installatietechnisch volledig los van het Kindcentrum. Achter het Kindcentrum komt een nieuw gebouw voor de Scouting Ussen. Dit gebouw behoort ook tot de scope van de opdracht.

Totaal bruto vloeroppervlak KC 4020m2
Totaal bruto vloeroppervlak school 2800 m2
Totaal bruto vloeroppervlak AVEM 588 m2
Totaal bruto vloeroppervlak gymzaal 632 m2
Totaal bruto vloeroppervlak Scouting 360 m2
Het werkadres is het volgende: Grindlaan 6 Oss

Deze aanbesteding volgt de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure op basis van de Europese Richtlijnen 2014/24/EG voor de coördinatie van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen, namelijk de selectiefase en de gunningsfase. De selectiefase start met de aankondiging van de opdracht. Daarmee is de opdracht algemeen bekend gemaakt in Europa. Alle ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht kunnen zich aanmelden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. Na de voorselectie ontvangen de vijf hoogst scorende gegadigden een uitnodiging tot inschrijving en mogen zij meedingen naar de gunning van de opdracht (gunningsfase). De opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De aanbesteding is onder te verdelen in drie percelen, te weten:
Perceel 1: Engineeren van bouwkundige onderdelen, leiden van het bouwteam en de mogelijke realisatie van de nieuwbouw
Perceel 2: Engineeren van de werktuigbouwkundige installaties, deelnemen aan het bouwteam en het mogelijk realiseren van de werktuigbouwkundige installaties.
Perceel 3: : Engineeren van de elektrotechnische installaties, deelnemen aan het bouwteam en het mogelijk realiseren van de elektrotechnische installaties.

Bron: Tenderned zondag 23 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250365

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *